• 14. jun 2024.
 • 10:00
 • Skupštinska sala

SAZIVAM 35. SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MODRIČA ZA 14.06.2024. GODINE SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA U SKUPŠTINSKOJ SALI (ZGRADA OPŠTINE).

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 34. sjednice Skupštine opštine Modriča od 23. maja 2024. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada.
 4. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti označene kao: k.č. broj: 2671/39 KO Garevac, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli stana na privremeno korištenje.
 6. Prijedlozi odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Modriča:
  • Poljoprivrednom proizvođaču „Simić agro Line“ DOO Garevac.
  • Poljoprivrednom proizvođaču Farma „Stević“ Jovo Stević s.p. Dobrinja.
  • Poljoprivrednom proizvođaču Jovanu (Makso) Vujaniću iz Modriče.
  • Poljporivrednom proizvođaču Nusretu Efendiću iz Modriče.
  • Poljoprivrednom proizvođaču Žarku Vasiljeviću iz Modriče.
  • Poljoprivrednom proizvođaču Proizvodnja sira „Mali sirko“ Slobodanka Kraguljac s.p. Modriča.
  • Poljoprivrednom proizvođaču „Kastelina Srpska“ DOO Modriča.
 1. Nacrt Odluke o realizaciji projekta unapređenja rada Skupštine opštine Modriča.
 2. Godišnji izvještaj o radu opštinske uprave Modriča za 2023. godinu.
 3. Izvještaj o realizaciji projekta ekonomskog razvoja Opštine Modriča u 2023. godini.
 4. Izvještaj o rješavanju predmeta u upravnom postupku Opštinske uprave Modriča za  godinu.
 5. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Modriča u 2023. godini.
 6. Informacija o radu društvenih organizacija i udruženja građana u 2023. godini.
 7. Informacija o realizaciji programa razvoja poljoprivrede i sela u 2023. godini.
 8. Informacija o realizaciji programa utroška sredstava vodnih naknada u 2023. godini.
 9. Program utroška sredstava vodnih naknada u 2024. godini.
 10. Informacija o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području Opštine Modriča u 2023. godini sa osvrtom na potrebe kadrova za razvoj opštine.
 11. Informacija o porezu na nepokretnosti za 2023. godinu.
 12. Pitanja, prijedlozi i inicijative odbornika.
 13. Razno.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Milutin Popović s.r.

Skupštinski materijal za 35. sjednicu Skupštine opštine Modriča (14.06.2024.)