Дана, 15.11.2023. године у просторијама Општине Модрича у оквиру пројекта „Боља социјална укљученост кроз оснажену ИРИС мрежу организација цивилног друштва“ одржана је размјена добре праксе и искустава, те заговарање израде локалних акционих планова из области социјалног предузетништва у локалним заједницама.

Наведени пројекат финансира ЕУ, а имплементира организација ЛИР Цивилно друштво (ЛИР ЦД) Бања Лука заједно са органзацијом Arbeiter Samariter Bund (ASB SEE).

Учешће у наведеној активности узели су представници јавног, невладиног и пословног сектора са подручја општине Модрича.