Дана 24.01.2023. године Општинска управа Модрича ће организовати „Дан отворених врата“.

Заинтересовани привредници и предузетници могу се пријавити од 13.01-20.01.2023. године, код Одсјека  за локални економски развој и европске интеграције на телефон 053/810-511 лок. 127, преко е-маил адресе invest@modrica.ba или попуњавањем упитника на интернет страници investinmodrica.com. Приликом пријаве потребно је дати основне информације: назив привредног друштва или назив предузетника, основну дјелатност којом се бави и конкретну тему о којој би се разговарало.

“Дан отворених врата” има за циљ побољшање и његовање добрих односа и директног контакта са представницима мале привреде из општине Модрича.