“Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave”, obilježava se u petak, 15. septembra, u Republici Srpskoj i Srbiji.
Na osnovu dopisa Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite , Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, potrebo je da se na dan obilježavanja ovog događaja, 15. septembra, istaknu zastave Republike Srpske na svim zgradama republičkih institucija, lokalnih uprava, javnih ustanova, privatnih preduzeća i objekata, kao i na svim javnim mjestima, s ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemenata državnosti.