С циљем одрживог развоја привреде и предузетништва у Републици Српској, Фондација за одрживи развој „Progressus“ проводи истраживање о развојним капацитетима, потенцијалима и афинитетима предузећа и самосталних предузетника у Републици Српској, у различитим гранама привреде, а с циљем анализе, планирања и одлучивања о сљедећим развојним пројектима Фондације.

С тим у вези, моле се предузећа  и предузетници, који се баве производњом и прерадом, те угоститељством и туризмом, да попуне упитник којим Фондација жели да прикупи релевантне податке у вези с пословањем, плановима, ставовима о улагању и субвенционисаним набавкама машина и опреме потребних за рад.

Подаци ће бити кориштени само за потребе истраживања и базе података Фондације, те неће бити објављени приликом објаве резултата истраживања, као ни у било којој другој прилици без претходне сагласности.

Фондација за одрживи развој „Progressus“ тренутно реализује Програм подршке пољопривредним произвођачима и прерађивачима у оквиру којег је већ уплаћено око 9 милиона евра за 640 пољопривредника, док је подршку у другом кругу Програма тражило више од 1.500 пољопривредних произвођача и прерађивача у укупном износу око 24 милиона евра.

Пољопривредници, те прерађивачи у области прехрамбене индустрије кроз два јавна позива Фондације имали су прилику да остваре до 70% субвенције Владе Мађарске за набавку нове механизације, опреме и алата мађарске производње.

Истраживање у којем ће учествовати привредници може допринијети планирању будућих програма подршке привреди у Републици Српској.

Упитнику можете приступити кликом на овај линк.