У оквиру пројекта EU4AGRI- Recovery i EU4Business Recovery које финансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка, Развојни програм Уједињених нација је  објавио  Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у сврху подршке “start-up” компанијама у пољопривредно-прехрамбеном сектору у Босни и Херцеговини.

Кроз овај Јавни позив, Европска унија ће омогућит развој предузетничких идеја, кроз свеобухватни пакет техничке и финансијске подршке.

Ко се може пријавити на овај Јавни позив?

На овај Јавни позив могу се пријавити физичка лица, те самостални предузетници и предузећа који су регистровани мање од годину дана прије објаве овог Јавног позива и баве се прерадом пољопривредних производа и/или примарном пољопривредном производњом у БиХ. У оквиру овог Јавног позива на располагању су 1,3 милиона КМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 20.000 КМ до 80.000 КМ.

Више информација можете добити на wеб страници www.eu4agri.ba или у Општинској управи- Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (тел.: 810-511 лок.127, е-маил: ivana.mijanic@modrica.ba).

Јавни позив је објављен 19. децембра 2022. године, а крајњи рок за пријаву је 17. фебруар 2023. године, до 15:00 сати.

 

Прилози