РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

На основу члана 47. и члана 49. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ОГЛАС

Обавјештава се јавност и власници непокретности да се Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ излаже на поновни јавни увид сваки радни дан осим суботе, недеље и државних празника у периоду од 28.03.2023. до 05.04.2023. године у времену од 7.00 до 15.00 часова.

Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ на поновни јавни увид излаже се у просторијама:

  1. Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1, Модрича;
  2. Предузећа „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Карановића бр. 53, Бања Лука;
  3. Српског културног центра, Трг Др Милана Јелића бр. 17, Модрича;
  4. Мјесне заједнице Модрича 1, Ул. Видовданска бр. 72, Модрича;
  5. Мјесне заједнице Модрича 2, Ул. Јована Дучића бр. 6, Модрича;

Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ биће објављен и на интернет страници општине Модрича – www.modrica.ba

Детаљне информације, објашњења и помоћ у формулисању примједби могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, Ул. Видовданска бр. 1 и у предузећу „ACS Studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Карановића бр. 53, Бања Лука.

Свако физичко и правно лице може дати примједбе, приједлоге и мишљење само на дијелове Нацрта ревизије Регулационог плана који су измијењени након првог јавног увида уписом у свеску која се налази у просторији у којој се документ излаже на поновни јавни увид или се у писаној форми достављају Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича најкасније до 05.04.2023. године.