Даје се на увид Нацрт ревидиране Стратегије развоја општине Модрича. У циљу јавних консултација, у складу са одредбама члана 9 тачке 14. Уредбе о стратешким документима у Републици Српској, позивамо грађане да дају сугестије и приједлоге у року од 15 дана од дана објављивања путем електронске поште info@modrica.ba.

Нацрт ревидиране Стратегијe развоја општине Модрича 2023–2026. године