У складу са Закључком начелника општине Модрича, број: 02-014-91/22 од 16.11.2022. године, на дан републичког празника, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2022. године, могу да раде привредна друштва и предузетници који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Модрича у времену од 07,00 до 12,00 часова.

У складу са Одлуком о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича („Службени гласник oпштине Модрича“, број: 10/21) у наведени дан дужни су да раде:

  • у времену од 08,00 до 21,00 час трговине на мало погребном опремом,
  • у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински објекти на аутобуској и жељезничкој станици, бензинске пумпне станице и продавница на бензинској пумпној станици и објекти у којима се обавља дјелатност производње хљеба, пецива, колача и других пекарских производа, с тим да је у времену од 23,00 до 06,00 часова дозвољена само шалтерска продаја.

Радницима који буду радили у назначени дан, послодавац је дужан омогућити остваривање права, у складу са прописима о раду.

Општинска управа Модрича

Закључак