Обавјештавају се грађани, привредна друштва и предузетници са подручја општине Модрича, да су Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07) нерадни дани:

  • Нова година 1. и 2. јануара 2023. године (недјеља и понедељак).

У дане празника Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Одлуком о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича („Службени гласник oпштине Модрича“, број: 10/21), дужни су да раде:

1. и 2. јануарa

  • у времену од 00,00 до 24,00 часа бензинске пумпне станице и продавница на бензинској пумпној станици и објекти у којима се обавља дјелатност производње хљеба, пецива, колача и других пекарских производа, с тим да је у времену од 23,00 до 06,00 часова дозвољена само шалтерска продаја,
  • у времену од 08,00 до 21,00 час трговине на мало погребном опремом.

2. јануарa

  • у времену од 07,00 до 14,00 часова трговински објекти, тржнице, занатски и други објекти услужних дјелатности.

Радницима који буду радили у назначене дане, послодавац је дужан омогућити остваривање права, у складу са прописима о раду.

 

Општинска управа Модрича