У складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 43/07) нерадни дан је Дан побједе над фашизмом 9. маја 2023. године (уторак).

У дане празника Републике Српске не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Одлуком о радном времену у трговинским, занатским и услужним објектима на подручју општине Модрича („Службени гласник oпштине Модрича“, бр. 10/21) дужни су да раде:

  1. маја
  • у времену од 08,00 до 21,00 час трговине на мало погребном опремом,
  • у времену од 00,00 до 24,00 часа драгстор, бензинске пумпне станице и продавница на бензинској пумпној станици и објекти у којима се обавља дјелатност производње хљеба, пецива, колача и других пекарских производа, с тим да је у времену од 23,00 до 06,00 часова дозвољена само шалтерска продаја

Радницима који буду радили у назначене дане, послодавац је дужан омогућити остваривање права, у складу са прописима о раду.

 Општинска управа Модрича