РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

 

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ ДА СУ ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ОД 02.09.2022 ГОДИНЕ ДО 02.10.2022 ГОДИНЕ ОБАВЕЗНИ ПРИДРЖАВАТИ СЕ:

–  ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МЈЕСТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА ПЛАКАТИРАЊЕ И ОГЛАШАВАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ЗА ВРИЈЕМЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА“ , БРОЈ:6/16)  И

-ОДЛУКЕ  О КОМУНАЛНОМ РЕДУ(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА“ , БРОЈ:1/16,05/19 И 18/20).

 

ПОСЕБНО ИСТИЧЕМО ДА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ПОСТАВЉАЊЕ БИЛО КАКВИХ ОБЈЕКАТА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА СЛЕДЕЋИМ МЈЕСТИМА:

-унутар или на зградама у којима су смјештени органи државне власти,

-на јавним путевима или изнад њих ако се тиме угрожава безбједност саобраћаја,

-саобраћајним знацима и семафорима,

-трафо станицама и електро ормарима,

-површинама које припадају споменицима.

-на дрвећима и дрворедима,

-исписивање по улицама,тротоарима и објектима у друштвеној својини.

-корпама и контејнерима за отпад,клупама за сједење и жардињерама.