REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MODRIČA
NAČELNIK – OPŠTINSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I KOMUNALNU POLICIJU

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E

 

OBAVJEŠTAVAJU SE POLITIČKI SUBJEKTI DA SU ZA VRIJEME IZBORNE KAMPANJE OD 02.09.2022 GODINE DO 02.10.2022 GODINE OBAVEZNI PRIDRŽAVATI SE:

–  ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJESTA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA PLAKATIRANJE I OGLAŠAVANJE POLITIČKIH SUBJEKATA ZA VRIJEME IZBORNE KAMPANJE („SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE MODRIČA“ , BROJ:6/16)  I

-ODLUKE  O KOMUNALNOM REDU(„SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE MODRIČA“ , BROJ:1/16,05/19 I 18/20).

 

POSEBNO ISTIČEMO DA JE ZABRANJENO POSTAVLJANJE BILO KAKVIH OBJEKATA I MATERIJALA ZA OGLAŠAVANJE NA SLEDEĆIM MJESTIMA:

-unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi državne vlasti,

-na javnim putevima ili iznad njih ako se time ugrožava bezbjednost saobraćaja,

-saobraćajnim znacima i semaforima,

-trafo stanicama i elektro ormarima,

-površinama koje pripadaju spomenicima.

-na drvećima i drvoredima,

-ispisivanje po ulicama,trotoarima i objektima u društvenoj svojini.

-korpama i kontejnerima za otpad,klupama za sjedenje i žardinjerama.