Обавјештавамо пољопривредне произвођаче – сточаре са подручја општине Модрича да је Агенција за обиљежавање животиња БиХ, омогућила да се све животиње без поријекла (података о мајци и оцу / родитељима) до краја мјесеца јуна 2023. године могу обиљежити и тако ће бити унијети у базу података Агеницје.

За сва додатна питања обратите се територијално надлежној ветеринарској служби „АД. Ветеринарска станица – Модрича“ на телефон 053/820-970 и 053/820-971.

Напомињемо да је врло битно да подаци у систему Агенције буду валидни и ажурни а што ће се и постићи напријед наведеним.