РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

На основу члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Модрича, објављује:

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Обавјештава се јавност да је завршен поновни јавни увид у Нацрт ревизије Регулационог плана „Модрича 2“ у општини Модрича.

Јавна расправа ће се одржати дана 05.05.2023. године у 11 часова у згради Српског културног центра у Модричи, Трг Др Милана Јелића бр. 17.

На јавној расправи разматраће се став носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима која су достављена током јавног увида.

На јавну расправу обавезно се позивају представници носиоца припреме, носилац израде, чланови Савјета плана и организације у чијем је дјелокругу снабдијевање водом и одвођење отпадних вода, снабдијевање електричном енергијом, телекомуникациони и поштански саобраћај, управљање јавним путевима, управљање комуналним отпадом, заштита животне средине, управљање пољопривредним земљиштем, сеизмолошка дјелатност, противпожарна заштита и заштита културно-историјског и природног наслијеђа.

Моле се и сва остала заинтересована лица да узму учешћа у овој јавној расправи и тиме допринесу добијању што квалитетнијег планског рјешења.