На основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетника Општине Модрича (Службени гласник општине Модрича број: 14/21) и критерија „Јавног позива пословним субјектима са подручја општине Модрича за пријављивање за додјелу новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетника пословним субјектима са подручја општине Модрича“ (број 02-014-74/22 од 29.09.2022. године), начелник општине Модрича доноси:

Ранг листа пријављених пословних субјеката пријављених за суфинасирање