Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Opštine Modriča (Službeni glasnik opštine Modriča broj: 14/21) i kriterija „Javnog poziva poslovnim subjektima sa područja opštine Modriča za prijavljivanje za dodjelu novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika poslovnim subjektima sa područja opštine Modriča“ (broj 02-014-74/22 od 29.09.2022. godine), načelnik opštine Modriča donosi:

Rang lista prijavljenih poslovnih subjekata prijavljenih za sufinasiranje