Fondacija „Ženski centar“ Trebinje i još dvanaest organizacija iz cijele BiH uspostavile su besplatnu SOS aplikaciju za pametne telefone  (iPhone i Androide) namjenjenu za pomoć i podršku žrtava porodičnog nasilja.  Do sada su žrtve porodičnog nasilja imale mogućnost da putem tri kanala komunikacije (telefon, imejl i “face to face” sastanci) zatraže podršku i prijave nasilje nad njima! Ovo je novi, četvrti uz to besplatni kanal komunikacije između organizacija pružaoca usluga i njenih korisnika/ca-žrtava porodičnog nasilja koje čine uglavnom žene i djeca.

Novi kanal komunikacije SOS aplikacija omogućava žrtvama porodičnog nasilja da prijave nasilje nad njima putem „taster panike“ kada se dešava nasilje, ali i mogućnost psiho-socijalne podrške, pravne pomoći i drugih adekvatnih informacja. Žrtve nasilje same biraju organizaciju koja im može pružiti taj vid podrške i pomoći.

Preuzmi aplikaciju:

Organizacije za podršku i pomoć su: “Ženski centar” Trebinje, “Lara” Bijeljina, “Udružene  ene”Banjaluka, “Budućnost”Modriča, “Le-Women” Livno, “Incijativa građana/ki Mostar”, “Maja” Kravica, ,, Ženski interaktivni ruralni centar“ Istočno Sarajevo, „Žene sa Une“ Bihać, „Vive Žene“ Tuzla, „Fondacija lokalne demokratije„ Sarajevo, “Udruženje/Udruga socijalnih radnika SBK/KSB” i “Centar ženskih prava” Zenica.

Uputstvo za instaliranje i korišćenje aplikacije