У згради општине Модрича, 26. марта 2024. године потписани су уговори са нефомалним групама младих за реализацију нових одобрених пројеката Омладинске банке Модрича у 2024.  години. Потписивању су присуствовали змајеник начелника општине Тамара Евђић, начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатнодсти Бојана Курешевић, представник Фондације Мозаик Жељко Пауковић, чланови кредитног одбора Омладинске банке Модрича, чланови 19 неформалних  група младих, те представници четири микробизниса који ће бити подржани.

Укупна вриједност одобрених пројеката младих у 2024. години износиће  53.136,00 КМ од чега је износ средстава Општине Модрича/Фондације Мозаик 32.861,00 КМ, док доприноси из заједнице износе 20.275,00 КМ. Укупна вриједност 4 микробизниса износи 8.000,00 КМ.

Реализоваће се сљедећи пројекти младих:

РБ НАЗИВ ПРОЈЕКТА МЈЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАЖЕН ИЗНОС ДОПРИНОС УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ
1 Побољшање услова за практичну наставу ЈУ СШЦ „Јован Цвијић“ 1.795,00 905,00 2.700,00
2 Модрича Опен 4 Модрича 1.778,00 1.000,00 2.778,00
3 Спорт и дружење ФК „Омладинац“ 1.759,00 900,00 2.659,00
4 Реновирање просторија мјесне заједнице МЗ Крчевљани 1.300,00 1.200,00 2.500,00
5 Уређење и опремање  дјечијег игралишта МЗ 4 МЗ Модрича 4 1.650,00 900,00 2.550,00
6 Уређење школског дворишта ОШ „Сутјеска“ МЗ Модрича 5 1.800,00 900,00 2.700,00
7 Уредимо МЗ Модрича 3 МЗ Модрича 3 1.800,00 900,00 2.700,00
8 Замјена столарије „Омладински дом“  МЗ Толиса 1.700,00 2.000,00 3.700,00
9 3Х3 Модрича Модрича 1.800,00 1.200,00 3.000,00
10 Замјена столарије у кабинету прве помоћи Црвеног крста Кабинет прве помоћи Црвени Крст, Модрича 1.800,00 900,00 2.700,00
11 6. улична трка Модрича 1.800,00 1.500,00 3.300,00
12 Игра без граница МЗ Модрича 1 1.750,00 900,00 2.650,00
13 Учимо кроз игру Вртић 1.779,00 900,00 2.679,00
14 Чувајмо традицију Модрича 1.350,00 800,00 2.150,00
15 Дјечији парк код старог храма МЗ Требава 1.800,00 900,00 2.700,00
16 Реновирање тоалета дома културе МЗ Копривна 1.800,00 900,00 2.700,00
17 Уредимо ријеку Дусу и дајмо Шићери душу МЗ Таревци 1.800,00 1.670,00 3.470,00
18 У животу је битан сваки корак, али обојен ношњом је срећан и весео! КУД „Модрича“ 1.800,00 900,00 2.700,00
19 За уреднију Модричу, постављање контејнера МЗ Модрича 2 1.800,00 1.000,00 2.800,00
УКУПНО 32.861,00 20.275,00 53.136,00

 

Општина Модрича је у сарадњи са Фондацијом Мозаик од 2008. године до сада реализовала укупно 188 пројекта вриједности 560.758,11 КМ. Средства општине Модрича/Фондације Мозаик  330.858,4 КМ, док су средства неформалних група 229.899,71 КМ. До сада су реализована укупно четири микробизниса вриједности 8.007,72 КМ. У реализацији 188 пројеката ангажован је 3.661 волонтер који су утрошили 40.892 волонтерска сата.

Фондација Мозаик и Општина Модрича су се усагласили да се потпише Анекс III Меморандума о сарадњи и издвоје додатна средстава у износу од 3.751 КМ (2.251 КМ Општина Модрича и 1.500 КМ Фондација Мозаик), чиме би омогућили  финансирање свих 19 одобрених пројекта младих на I позиву Омладинске банке Модрича, те да обезбиједе додатна средства у износу од 2.000 КМ (667 КМ Општина Модрича и 1.333 КМ Фондација Мозаик), намијењених финансирању  сва четири одобрена микробизниса-основни грант на И позиву Омладинске банке Модрича.