У Скупштинској сали општине Модрича, 26. априла  2023. године одржан је наставак 23. сједнице Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 22 одборника. На почетку сједнице предсједник Скупштине Милутин Поповић упознао је одборнике да је досадашњи  одборник Милка Савић поднијела оставку на ову функцију због верификације мандата у Народној Скупштини  Републике Српске, након чега је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на територији општине Модрича за 2023. годину.
 2. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о условима и начину држања, заштити пчела, смјештају пчелињака и начину превоза пчела.
 3. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о куповини некретнина к.ч. број: 1325/1, 1325/4, 1325/5, 1325/6 и 1325/7 к.о Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о куповини непокретности.
 5. Приједлог Одлуке о куповини земљишта и објеката за ватрогасни дом.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 402/39 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 7. Приејдлог Одлуке о продаји непокретности к.ч. 1321/132 у својини општине Модрича уписане у КО Модрича путем усменог јавног надметања (лицитације).
 8. Приједлог Рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 10. Информација о стипендирању студената на подручју општине Модрича.
 11. Информација о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2022. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича.
 12. Информација о стању и положају корисника сталне новчане помоћи на подручју општине Модрича.
 13. Информација о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича за 2022. годину.
 14. Информација о стању и проблемима пружних прелаза на подручју општине Модрича.
 15. Информација о односима са јавношћу и информисању грађана.
 16. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 17. Разно.

У наставку 23.сједнице  одборници су усвојили приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на територији општине Модрича за 2023.годину. На подручју Модриче налази се 18 816 732 м2 земљишта у својини Републике Српске, од чега је 18 551 500 м2 пољопривредно земљиште.

Већа дискусија водила се по питању приједлога Одлуке о куповини непокретности која је усвојена већином гласова. Куповина непокретности има за циљ јачање привредних потенцијала и капацитета на подручју општине Модрича, те могућег формирања пословних инкубатора или пословних зона, а финансираће се путем кредитних средстава прибављених у складу са Одлуком о дугорочном задужењу. Већином гласова  усвојен је и приједлог Одлуке о куповини земљишта и објекта за ватрогасни дом. О наведеним тачкама додатна појашњења дао је начелник општине Јовица Радуловић.

„Познато је да немамо земљишта у својини општине које би задовољило потребе у овом тренутку. Ми смо једна од општина чије су површине минималне, те смо у ситуацији да купујемо земљиште. У будућем периоду, мораћемо тражити рјешења ради комплетирања индустријске зоне. У конкретном случају ради се о окончању поступка који је раније започет у вези са прометовањем земљишта за потребе ватрогасног дома и дијела производног капацитета на том локалитету.  Све иде по конкурсу, провешће се процедура, а чија понуда буде најкомплетнија приступиће се даљој процедури. Уговори и остала документација затим подлијежу мишљењу правобраниоца“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

На Скупштини је разматрана и једногласно усвојена Информација о стипендирању студената. У буџету општине за исплату 148 стипендија за академску 2022/2023.планиран је износ од 240.130 КМ.  Од ове године, основна стипендија увећана је са 100 КМ на 150 КМ, а ту накнаду прима 103 студента, док се за просјек изнад осам стипендија увећава за 30 %, а исту прима 43 студента.

Усвојена је и информација о остваривању права бораца, ППБ и РВИ у 2022.,са освртом на материјална издвајања Општине.  Право на борачки додатак у претходној години остварило је 2602 корисника. Општинском одлуком предвиђена су допунска права за ову категорију становништва. У 2022.за допунска права издвојено је 145.000 КМ.

Када је у питању информација о стању пружних прелаза на подручју општине Модрича истакнуто је да се на подручју општине налази 24 пружна прелаза, те да је стање вертикалне саобраћајне сигнализације на свим пружним прелазима незадовољавајуће због чега је потребно извршити уређење прелаза. Информација је усвојена једногласно.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.