Прекинута 7. сједница Скупштине општине Модрича, чије је засједање започето 29. септембра, настављена  је 08. октобра 2021. године, у Плавој сали Српског културног центра Модрича. Сједници је присуствовао 21 одборник. Разматране су 22 преостале тачке из сазива.

Д н е в н и   р е д

 1. Приједлог Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Модрича.
 2. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије и именовању замјенског члана Општинске изборне комисије.
 3. Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за именовање чланова Општинске изборне комисије.
 4. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање чланова Општинске изборне комисије.
 5. Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (07/1-475-39/21).
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (07/1-475-51/21).
 9. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 10. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање споразума о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
 11. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 12. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за период 01.01. до 30.6.2021. године.
 13. Извјештај о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. до 30.6.2021. године.
 14. Извјештај о реализованим пројектима 2017.-2020. године.
 15. Извјештај о раду за 2020/21. годину и Програм рада за 2021/22. годину ЈПУ „Наша радост“ Модрича.
 16. Приједлог Одлуке о давању сагласности за повећање броја дјеце у васпитним групама у ЈПУ „Наша радост“ Модрича.
 17. Извјештај о упису ученика у основне и средњој школи за школску 2021/22. годину са освртом на успјех ученика, опремљеност подручних и основних школа.
 18. Информација о пословању привреде на подручју општине Модрича у 2020. години.
 19. Информација о реализацији Програма омладинске политике у 2020. години.
 20. Стратегија развоја социјалног становања на подручју општине Модрича за период 2021 – 2027. година.
 21. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 22. Разно.

Сједница је почела минутом ћутања, због одавања почасти трагично настрадалим суграђанима, радницима „Водовод и канализација“ а.д.

Тачке дневног реда од 29. до 39. су једногласно усвојене, без веће дискусије одборника.

Разријешен је члан Општинске изборне комисије Армин Зилић, а именован замјенски члан Мерид Хердић.

Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за период 01.01. до 30.6.2021. године је изазвао већу пажњу одборника. Након додатног појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића усвојен је већином гласова.

Начелник Радуловић у изјави за медије је истакао да га посебно радује што је на данашњој сједници усвојена Стратегија социјалног становања на подручју општине Модрича. Реализацијом  пројекта ЦЕБ 2 затворен је Колективни центар  у  Доњим Кладарима. Донесена је стратегија како новоизграђене објекте одржавати, убудуће  рјешавати питање социјалног становања, уз планирање финансијских средстава по овом основу. Поред Стратегије за сарадњу са дијаспором, ово је друга стратегија коју је Општинска управа израдила за девет мјесеци, на челу са новим руководством. До краја године израдиће се ревидирана Стратегија развоја спорта општине Модрича, са новим плановима, из разлога што се  одређени планови нису испуњавали или су нередовно испуњавани.

„На данашњем наставку сједнице једна од значајних тачака је извршење буџета за првих шест мјесеци. Оно што је добро и што смо констатовали, је да су учињене многе уштеде, да су плаћана одређена дуговања из претходног периода, која у почетку нису била евидентирана. Оно што може да представља проблем у наредном периоду јесте чињеница да ћемо приликом планирања буџета за наредну годину имати нови објекат, а то је затворени базен. Видјећемо како и на који начин конципирати, обзиром да ће исти радити у двије смјене, а питање је како ћемо и на који начин са Министарством финансија договорити број новозапослених. Оно што је приказано у Извјештају о стању привреде за 2020. године, је показатељ да је у прошлој години која је била таква каква јесте, због пандемије Ковида 19, ипак урађена ревизија стања привреде, која ће нам дати упутства како и на који начин пословати, те  извући одређене поуке из претходног периода. Ја сам заиста оптимиста да ћемо већ почетком наредне године имати нове правце развоја привреде и привредне дјелатности на подручју општине Модрича. Веома су била интересантна питања и иницијативе одборника и мислим да смо се сложили око значајних ствари“, нагласио је између осталог начелник Радуловић.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.

„У припреми наставка сједнице Скупштине ангажовали смо Колегиј  и радна тијела. У паузи између наставка сједнице имали смо нове консултације и договоре, тако да смо створили услове да данас можемо радити  ефикасно, те да постигнемо неопходно јединство у Скупштини по свим кључним питањима и темама.  Доминирали су  нови задаци за будући период, које је потребно реализовати да би рјешавали проблеме у одређеним областима,“ рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.