Prekinuta 7. sjednica Skupštine opštine Modriča, čije je zasjedanje započeto 29. septembra, nastavljena  je 08. oktobra 2021. godine, u Plavoj sali Srpskog kulturnog centra Modriča. Sjednici je prisustvovao 21 odbornik. Razmatrane su 22 preostale tačke iz saziva.

D n e v n i   r e d

 1. Prijedlog Odluke o mjesnim zajednicama na području opštine Modriča.
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Opštinske izborne komisije i imenovanju zamjenskog člana Opštinske izborne komisije.
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Opštinske izborne komisije.
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Opštinske izborne komisije.
 5. Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji.
 6. Nacrt Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
 7. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice (07/1-475-39/21).
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice (07/1-475-51/21).
 9. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina.
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje sporazuma o raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske.
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.
 12. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Modriča za period 01.01. do 30.6.2021. godine.
 13. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.6.2021. godine.
 14. Izvještaj o realizovanim projektima 2017.-2020. godine.
 15. Izvještaj o radu za 2020/21. godinu i Program rada za 2021/22. godinu JPU „Naša radost“ Modriča.
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za povećanje broja djece u vaspitnim grupama u JPU „Naša radost“ Modriča.
 17. Izvještaj o upisu učenika u osnovne i srednjoj školi za školsku 2021/22. godinu sa osvrtom na uspjeh učenika, opremljenost područnih i osnovnih škola.
 18. Informacija o poslovanju privrede na području opštine Modriča u 2020. godini.
 19. Informacija o realizaciji Programa omladinske politike u 2020. godini.
 20. Strategija razvoja socijalnog stanovanja na području opštine Modriča za period 2021 – 2027. godina.
 21. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 22. Razno.

Sjednica je počela minutom ćutanja, zbog odavanja počasti tragično nastradalim sugrađanima, radnicima „Vodovod i kanalizacija“ a.d.

Tačke dnevnog reda od 29. do 39. su jednoglasno usvojene, bez veće diskusije odbornika.

Razriješen je član Opštinske izborne komisije Armin Zilić, a imenovan zamjenski član Merid Herdić.

Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Modriča za period 01.01. do 30.6.2021. godine je izazvao veću pažnju odbornika. Nakon dodatnog pojašnjenja od strane načelnika opštine Jovice Radulovića usvojen je većinom glasova.

Načelnik Radulović u izjavi za medije je istakao da ga posebno raduje što je na današnjoj sjednici usvojena Strategija socijalnog stanovanja na području opštine Modriča. Realizacijom  projekta CEB 2 zatvoren je Kolektivni centar  u  Donjim Kladarima. Donesena je strategija kako novoizgrađene objekte održavati, ubuduće  rješavati pitanje socijalnog stanovanja, uz planiranje finansijskih sredstava po ovom osnovu. Pored Strategije za saradnju sa dijasporom, ovo je druga strategija koju je Opštinska uprava izradila za devet mjeseci, na čelu sa novim rukovodstvom. Do kraja godine izradiće se revidirana Strategija razvoja sporta opštine Modriča, sa novim planovima, iz razloga što se  određeni planovi nisu ispunjavali ili su neredovno ispunjavani.

„Na današnjem nastavku sjednice jedna od značajnih tačaka je izvršenje budžeta za prvih šest mjeseci. Ono što je dobro i što smo konstatovali, je da su učinjene mnoge uštede, da su plaćana određena dugovanja iz prethodnog perioda, koja u početku nisu bila evidentirana. Ono što može da predstavlja problem u narednom periodu jeste činjenica da ćemo prilikom planiranja budžeta za narednu godinu imati novi objekat, a to je zatvoreni bazen. Vidjećemo kako i na koji način koncipirati, obzirom da će isti raditi u dvije smjene, a pitanje je kako ćemo i na koji način sa Ministarstvom finansija dogovoriti broj novozaposlenih. Ono što je prikazano u Izvještaju o stanju privrede za 2020. godine, je pokazatelj da je u prošloj godini koja je bila takva kakva jeste, zbog pandemije Kovida 19, ipak urađena revizija stanja privrede, koja će nam dati uputstva kako i na koji način poslovati, te  izvući određene pouke iz prethodnog perioda. Ja sam zaista optimista da ćemo već početkom naredne godine imati nove pravce razvoja privrede i privredne djelatnosti na području opštine Modriča. Veoma su bila interesantna pitanja i inicijative odbornika i mislim da smo se složili oko značajnih stvari“, naglasio je između ostalog načelnik Radulović.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.

„U pripremi nastavka sjednice Skupštine angažovali smo Kolegij  i radna tijela. U pauzi između nastavka sjednice imali smo nove konsultacije i dogovore, tako da smo stvorili uslove da danas možemo raditi  efikasno, te da postignemo neophodno jedinstvo u Skupštini po svim ključnim pitanjima i temama.  Dominirali su  novi zadaci za budući period, koje je potrebno realizovati da bi rješavali probleme u određenim oblastima,“ rekao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.