Презентација пројекта развоја наводњавања на локалитету  к.о. Гаревац (локалитет “Јабука“) и к.о. Добриња (локалитет “Пашинац“), одржана је данас, 7. јуна, у згради општине Модрича.  Пројекти се финансирају средствима општине Модрича и Јединице за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Презентацији су присуствовали заинтересовани пољопривредни произвођачи, представници Министарства, општине Модрича и Института за грађевинарство „ИГ“ пројекaт доо Бања Лука. Присутне је поздравила начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бојана Курешевић и истакла да смо свједоци утицаја глобалног загријавања и убрзаног раста просјечне годишње температуре, а да и даље немамо довољно развијену свијест о потребама наших пољопривредних произвођача за водом. Због тога је општина Модрича покренула пројекат наводњавања пољопривредних површина и изградње система за наводњавање са циљем проширења на остала подручја општине.

Општина Модрича је препознала вриједност пројекта како би се пољопривредним произвођачима обезбиједило континуирано снадбијевање водом пољопривредних култура током цијелог периода раста и развоја.