Сједница Колегијума Скупштине општине Модрича, одржана је  6. априла 2023. године у Скупштинској сали.

Сједници коју је заказао и водио предсједник Скупштине Милутин Поповић, присуствовали су замјеник начелника општине Тамара Евђић и шефови клубова одборника.

Разматран је сљедећи дневни ред:

  1. Утврђивање датума одржавања наставка 23. редовне сједнице Скупштине општине Модрича.
  2. Текућа питања.

Договорено је да се наставак  23. редовне сједнице Скупштине општине Модрича одржи 26. априла 2023. године, са почетком у 10.00 часова, у Скупштинској сали  зграде Општине.