Сједница Колегијума Скупштине општине Модрича, одржана је 09. септембра 2021. године у Скупштинској сали.

Сједници коју је заказао и водио предсједник Скупштине Милутин Поповић, присуствовали су шефови клубова одборника, независни одборник и шеф Кабинета начелника Тамара Евђић.

Разматран је сљедећи дневни ред:

  1. Утврђивање приједлога дневног реда и датума одржавања 7. редовне сједнице Скупштине општине Модрича.
  2. Одлука о расписивању и одржавању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Модрича.
  3. План поступања за унапређење рада Скупштине општине, јавности и отворености према грађанима.
  4. Оперативни план поступања по закључцима са посебне сједнице Скупштине општине о стању и проблемима снабдјевања водом за пиће.
  5. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
  6. Текућа питања.

Договорено је да се 7. редовна сједница Скупштине општине Модрича одржи 29. септембра 2021. године, са почетком у 10.00 часова, у Плавој сали Српског културног центра.