U Sarajevu je u toku predstavljanje USAID  Projekta pomoći lokalnoj upravi na kojoj je načelnik opštine  Jovica Radulović potpisao Izjavu o saradnji sa Michael J. Murphy,  ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom USAID  će raditi na povećanju efikasnosti odabranih jedinica lokalne uprave u BiH, kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitet pružanja javnih usluga, podstakle održivi lokalni razvoj, te povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima.

Realizacijom ovog projekta opština Modriča će povećati ulaganja u prioritete lokalnog razvoja, povećati ulaganja u lokalne inicijative koje promovišu bolji život za građane naše opštine, poboljšati regulatorne okvire, javno-privatno partnerstvo između lokalne zajednice i privatnog sektora u svrhu jačanja ekonomskog razvoja, te povećanje učešća građana i poslovnih subjekata u aktivnostima praćenja rada opštinske uprave.