Седма сједница Скупштине општине почела је у заказано вријеме, 28. септембра 2021. године у 10.00 часова, али је сједница након усвајања 28. тачке прекинута. Предсједник Скупштине Милутин Поповић прекинуо је сједницу, из разлога што се у Мјесној заједници Модрича 5 десио несрећан случај, усљед кога је смртно стадао један радник „Водовод и канализација“  а.д., приликом обављања редовних послова.

Сједници су присуствовала 24 одборника. Усвојен је сљедећи дневни ред:

 1. Извод из записника са 1. Посебне сједнице Скупштине општине одржане 09.07.2021.године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије.
 4. Приједлог Рјешења о именовању привременог замјенског члана Општинске изборне комисије.
 5. Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије.
 6. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 8. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 10. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 12. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 13. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 14. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове.
 15. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
 16. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије.
 17. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.
 18. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију.
 19. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавна установа „Развојне агенције општине Модрича“ Модрича.
 20. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавна установа „Развојне агенције општине Модрича“ Модрича.
 21. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 22. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 23. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:

а) Одбор за безбједност заједнице;

б) Савјет за здрaвствену и социјалну заштиту.

 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова радних тијела Скупштине општине Модрича:

а) Одбор за безбједност заједнице;

б) Савјет за здрaвствену и социјалну заштиту.

 1. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 2. Приједлог Одлуке о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању локације за депонију отпада општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.
 5. Нацрт Одлуке о водоводу и канализацији.
 6. Нацрт Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-39/21)
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-51/21).
 9. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 10. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
 11. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 12. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за период 01.01. до 30.06.2021.године.
 13. Извјештај о кориштењу буџетске резерве за период 01.01. до 30.06.2021. године.
 14. Извјештај о реализованим пројектима 2017-2020. године.
 15. Извјештај о раду за 2020/21.годину и Програм рада за 2021/22. годину ЈПУ“ Наша радост“.
 16. Приједлог Одлуке о давању сагласности за повећање броја дјеце у васпитним групама у ЈПУ „Наша радост“ Модрича.
 17. Извјештај о упису ученика у основне и средњoj школи за школску 2021/22. годину  са освртом на успјех ученика, опремљености подручних и основних школа.
 18. Информација о пословању привреде на подручју општине Модрича у 2020. години.
 19. Информација о реализацији Програма омладинске политике у 2020. години.
 20. Стратегија развоја социјалног становања на подручју општине Модрича за период 2021-2027. година.
 21. Приједлози ,иницијативе и питања одборника.
 22. Разно

На почетку сједнице предсједник је упознао присутне да су одборници Александра Божић и Ведран Чакаревић иступили из Клуба одборника СНСД-а  и дјелују као независни одборници.

Прве двије тачке дневног реда усвојене су већином гласова, након чега је разријешена дужности досадашњи члан  Општинске изборне комисије Ружица Мишић, те за замјенског члана именована Наташа Алаџић Стевановић.

Усвојена су рјешења о разрјешењу вршиоца дужности  начелника одјељења Општинске управе, а за начелнике одјељења именована сљедећа лица:

 • Јован Мишић – начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове,
 • Бојана Курешевић – начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
 • Ружица Мишић – начелник Одјељења за финансије,
 • Срђан Јовановић – начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију,
 • Мирјана Цвијановић – начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију.

Азем Турсић није добио довољан број гласова, те није именован за начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.

Разријешен је вршилац  дужности директора ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Елвир Хаџиомеровић, а за новог вршиоца дужности именована Александра Радић. Такође, разријешена је вршилац дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича Гордана Кнежевић, а именована Александра Божић.

Усвојен су и двије битне одлуке за функционисање локалне заједнице Одлука о утврђивању локације за депонију отпада општине Модрича и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту.

Остале тачке до 28. су такође усвојене.

Наредних дана засједаће Колегијум Скупштине, на коме ће се дефинисати датум и вријеме наставка сједнице.

Након прекида сједнице начелник општине Јовица Радуловић је обишао локацију гдје се десио немили догађај.