Sedma sjednica Skupštine opštine počela je u zakazano vrijeme, 28. septembra 2021. godine u 10.00 časova, ali je sjednica nakon usvajanja 28. tačke prekinuta. Predsjednik Skupštine Milutin Popović prekinuo je sjednicu, iz razloga što se u Mjesnoj zajednici Modriča 5 desio nesrećan slučaj, usljed koga je smrtno stadao jedan radnik „Vodovod i kanalizacija“  a.d., prilikom obavljanja redovnih poslova.

Sjednici su prisustvovala 24 odbornika. Usvojen je sljedeći dnevni red:

 1. Izvod iz zapisnika sa 1. Posebne sjednice Skupštine opštine održane 09.07.2021.godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Opštinske izborne komisije.
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog zamjenskog člana Opštinske izborne komisije.
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije.
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Opštinske izborne komisije.
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove.
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije.
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja komunalne policije.
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove.
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije.
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javna ustanova „Razvojne agencije opštine Modriča“ Modriča.
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javna ustanova „Razvojne agencije opštine Modriča“ Modriča.
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča.
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča.
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova radnih tijela Skupštine opštine Modriča:

a) Odbor za bezbjednost zajednice;

b) Savjet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Skupštine opštine Modriča:

a) Odbor za bezbjednost zajednice;

b) Savjet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Modriča.
 2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za deponiju otpada opštine Modriča.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.
 5. Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji.
 6. Nacrt Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
 7. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice. (07/1-475-39/21)
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske čestice. (07/1-475-51/21).
 9. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina.
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma o raskidu ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske.
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.
 12. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Modriča za period 01.01. do 30.06.2021.godine.
 13. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2021. godine.
 14. Izvještaj o realizovanim projektima 2017-2020. godine.
 15. Izvještaj o radu za 2020/21.godinu i Program rada za 2021/22. godinu JPU“ Naša radost“.
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za povećanje broja djece u vaspitnim grupama u JPU „Naša radost“ Modriča.
 17. Izvještaj o upisu učenika u osnovne i srednjoj školi za školsku 2021/22. godinu  sa osvrtom na uspjeh učenika, opremljenosti područnih i osnovnih škola.
 18. Informacija o poslovanju privrede na području opštine Modriča u 2020. godini.
 19. Informacija o realizaciji Programa omladinske politike u 2020. godini.
 20. Strategija razvoja socijalnog stanovanja na području opštine Modriča za period 2021-2027. godina.
 21. Prijedlozi ,inicijative i pitanja odbornika.
 22. Razno

Na početku sjednice predsjednik je upoznao prisutne da su odbornici Aleksandra Božić i Vedran Čakarević istupili iz Kluba odbornika SNSD-a  i djeluju kao nezavisni odbornici.

Prve dvije tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova, nakon čega je razriješena dužnosti dosadašnji član  Opštinske izborne komisije Ružica Mišić, te za zamjenskog člana imenovana Nataša Aladžić Stevanović.

Usvojena su rješenja o razrješenju vršioca dužnosti  načelnika odjeljenja Opštinske uprave, a za načelnike odjeljenja imenovana sljedeća lica:

 • Jovan Mišić – načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu i opšte poslove,
 • Bojana Kurešević – načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
 • Ružica Mišić – načelnik Odjeljenja za finansije,
 • Srđan Jovanović – načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju,
 • Mirjana Cvijanović – načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

Azem Tursić nije dobio dovoljan broj glasova, te nije imenovan za načelnika Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje.

Razriješen je vršilac  dužnosti direktora JU „Razvojna agencija opštine Modriča“ Elvir Hadžiomerović, a za novog vršioca dužnosti imenovana Aleksandra Radić. Takođe, razriješena je vršilac dužnosti direktora JZU „Dom zdravlja“ Modriča Gordana Knežević, a imenovana Aleksandra Božić.

Usvojen su i dvije bitne odluke za funkcionisanje lokalne zajednice Odluka o utvrđivanju lokacije za deponiju otpada opštine Modriča i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.

Ostale tačke do 28. su takođe usvojene.

Narednih dana zasjedaće Kolegijum Skupštine, na kome će se definisati datum i vrijeme nastavka sjednice.

Nakon prekida sjednice načelnik opštine Jovica Radulović je obišao lokaciju gdje se desio nemili događaj.