У Плавој сали Српског културног центра,  31. јануара  2022. године одржана је 11. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 23 одборника.  Једногласно је усвојен  сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Верификација мандата одборника Скупштине општине Модрича мандатног сазива 2020-2024. године (Полагање свечане заклетве).
 2. Извод из записника са 10. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 22.12.2021. године.
 3. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 4. Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2021. годину.
 5. Програм рада Скупштине општине за 2022. годину.
 6. Приједлог Одлуке о приједлогу уписних подручја основних школа.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 10. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 12. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Модрича.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршилаца дужности чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:

13.1. Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Модрича;

13.2. Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;

13.3. Јавна установа Центар за социјални рад Модрича;

13.4. Јавна предшколска установе „Наша радост“ Модрича;

13.5. Јавна установа „Културно спортски центар“ Модрича;

13.6. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;

13.7. Јавна установа Туристичка организација „Модрича“ Модрича.

 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:

14.1. Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Модрича;

14.2. Јавна здравствена установа „Апотека“ Модрича;

14.3. Јавна установа Центар за социјални рад Модрича;

14.4. Јавна предшколска установе „Наша радост“ Модрича;

14.5. Јавна установа „Културно спортски центар“ Модрича;

14.6. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;

14.7. Јавна установа Туристичка организација „Модрича“ Модрича.

 1. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:

15.1. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;

15.2. Јавна установа Туристичка организација „Модрича“ Модрича.

 1. Приједлог Одлуке о поништавању дијела Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина оштине Модрича.
 2. Приједлог Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина оштине Модрича.
 3. Информација о току поступка по тужби пред Окружним судом Добој у предмету број: 13 0 U 006377/21 U.
 4. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 5. Разно.

На почетку сједнице верификован је мандат одборнику Скупштине општине Модрича Татјани Писаревић, из реда Српске демократске странке, након чега је положила свечану заклетву.

Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2021.годину и Програм рада Скупштине општине за 2022. годину усвојени су већином гласова одборника.

На данашњој сједници за вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Модрича именована је Александра Божић, а за вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича Дејан Дринић, обзиром да поступак по јавном конкурсу није у потпуности завршен.

Досадашњи вршилац дужности директора Јавне установе Туристичка организација „Модрича“ Дариа Видаковић разријешена је дужности,  а за директора именован Дејан Лазаревић.

„Најважније је да смо на вријеме усвојили Извјештај о раду Скупштине за прошлу годину и Програм рада за ову годину. Прошле године смо касно усвојили Програм рада, што је допринијело отежаном раду. Сада смо створили услове да по утврђеној динамици можемо да реализујемо планирани програм рада. Када је у питању именовање директора, дјелимично смо обавили посао јер због кратког рока нисмо добили потребне сагласности од ресорног министарства“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Већином гласова усвојено је Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича, након чега је усвојено Рјешење о именовању чланова.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.