U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  31. januara  2022. godine održana je 11. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  su  prisustvovala 23 odbornika.  Jednoglasno je usvojen  sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Verifikacija mandata odbornika Skupštine opštine Modriča mandatnog saziva 2020-2024. godine (Polaganje svečane zakletve).
 2. Izvod iz zapisnika sa 10. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 22.12.2021. godine.
 3. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 4. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2021. godinu.
 5. Program rada Skupštine opštine za 2022. godinu.
 6. Prijedlog Odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola.
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča.
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča.
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Modriča.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Modriča.
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršilaca dužnosti članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča:

13.1. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Modriča;

13.2. Javna zdravstvena ustanova „Apoteka“ Modriča;

13.3. Javna ustanova Centar za socijalni rad Modriča;

13.4. Javna predškolska ustanove „Naša radost“ Modriča;

13.5. Javna ustanova „Kulturno sportski centar“ Modriča;

13.6. Javna ustanova „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;

13.7. Javna ustanova Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča:

14.1. Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Modriča;

14.2. Javna zdravstvena ustanova „Apoteka“ Modriča;

14.3. Javna ustanova Centar za socijalni rad Modriča;

14.4. Javna predškolska ustanove „Naša radost“ Modriča;

14.5. Javna ustanova „Kulturno sportski centar“ Modriča;

14.6. Javna ustanova „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;

14.7. Javna ustanova Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča:

15.1. Javna ustanova „Razvojna agencija opštine Modriča“ Modriča;

15.2. Javna ustanova Turistička organizacija „Modriča“ Modriča.

 1. Prijedlog Odluke o poništavanju dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština oštine Modriča.
 2. Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština oštine Modriča.
 3. Informacija o toku postupka po tužbi pred Okružnim sudom Doboj u predmetu broj: 13 0 U 006377/21 U.
 4. Prijedlozi, inicijative i pitanja odbornika.
 5. Razno.

Na početku sjednice verifikovan je mandat odborniku Skupštine opštine Modriča Tatjani Pisarević, iz reda Srpske demokratske stranke, nakon čega je položila svečanu zakletvu.

Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2021.godinu i Program rada Skupštine opštine za 2022. godinu usvojeni su većinom glasova odbornika.

Na današnjoj sjednici za vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Modriča imenovana je Aleksandra Božić, a za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Modriča Dejan Drinić, obzirom da postupak po javnom konkursu nije u potpunosti završen.

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora Javne ustanove Turistička organizacija „Modriča“ Daria Vidaković razriješena je dužnosti,  a za direktora imenovan Dejan Lazarević.

„Najvažnije je da smo na vrijeme usvojili Izvještaj o radu Skupštine za prošlu godinu i Program rada za ovu godinu. Prošle godine smo kasno usvojili Program rada, što je doprinijelo otežanom radu. Sada smo stvorili uslove da po utvrđenoj dinamici možemo da realizujemo planirani program rada. Kada je u pitanju imenovanje direktora, djelimično smo obavili posao jer zbog kratkog roka nismo dobili potrebne saglasnosti od resornog ministarstva“, istakao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Većinom glasova usvojeno je Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Skupština oštine Modriča, nakon čega je usvojeno Rješenje o imenovanju članova.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.