У Скупштинској сали општине Модрича,  28. фебруара  2022. године одржана је 12. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 23 одборника.  Једногласно је усвојен  сљедећи:

 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 11. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 31.01.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте.
 5. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама.
 6. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности.
 7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (број захтјева: 02-475-42/19).
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (број захтјева: 07/1-475-18/20).
 9. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице (број захтјева: 07/1-475-64/21).
 1. Извјештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича у 2021. години.
 2. Извјештај о раду општинских инспекција у 2021. години.
 3. Извјештај о раду комуналне полиције у 2021. години.
 4. Извјештај о раду и дјеловању цивилне заштите у 2021. години.
 5. Извјештај о реализацији Стратегије социјалног становања у 2021. години.
 6. Информација о активностима Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове – ПЈ Модрича у 2021. години.
 7. Информација о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича у 2021. години.
 8. Информација о односима са јавношћу и информисању грађана.
 9. Иницијатива за проглашење споменика природе „Стари јасен“ у Горњој Копривни.
 10. Приједлози, иницијативе и питања одборника.
 11. Разно

На данашњој сједници највећу пажњу одборника изазвала је Одлука о дугорочном задужењу општине Модрича. Одлука је након дуже дискусије, те додатног појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића и начелнице Одјељења за финансије усвојена већином гласова одборника. Поменутом Одлуком, општина Модрича ће се кредитно задужити у износу од 5 милиона и 150.000 КМ, на период од десет година. Средства ће се уложити за реализацију важних капиталних инвестиција на подручју локалне заједнице. Највећи дио кредитног задужења се односи на завршетак радова затвореног базена, те на куповину земљишта за изградњу мини пословне зоне, изградњу објекта Ватрогасног дома и других значајних капиталних пројеката.

„У току је ревизија Стратегије развоја општине Модрича, гдје смо утврдили прецизне планове и циљеве Општинске управе, те развоја општине у наредних десет година. Та одлуку ће се убрзо наћи на Скупштинском разматрању. Без кредитног задужења, редовна средства која добијамо по основу закона нису довољна да би се све изфинансирало. Надам се да ће текућа година бити боља него претходна, када нисмо имали значајнијих помоћи виших институција власти. Кредитно задужење је неопходно како би реализовали све што је планирано“, истакао је начелник Радуловић.

Остали извјештаји, информације и одлуке из дневног реда су такође усвојене.

„Данас смо успјешно, квалитетно и ефикасно завршили сва питања која су се нашла на дневном реду. Већина тачака је једногласно усвојена“, рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.