У Скупштинској сали општине Модрича,  31. марта  2022. године одржана је 13. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 23 одборника.  Већином гласова  усвојен  је сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е д:

 

 1. Извод из записника са 12. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова  одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 1. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о дугорочном задужењу општине Модрича.
 2. Приједлог Одлуке о продаји непокретности.
 3. Приједлог Одлуке о замјени непокретности.
 4. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене услуга одвоза отпада које пружа АД „Комуналац-Модрича“ Модрича.
 5. Приједлог Одлуке о поништењу дијела Поновног Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Модрича.
 6. Приједлог Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 7. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 10. Приједлог Рјешења о именовању начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина оштине Модрича:

13.1. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;

13.2. Јавна установа Туристичка организација „Модрича“ Модрича.

 1. Приједлог Рјешења о именовању чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Модрича:

14.1. Јавна установа Центар за социјални рад Модрича;

14.2. Јавна установа „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича;

14.3. Јавна установа Туристичка организација „Модрича“ Модрича.

 1. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Савјета за спорт.
 2. Приједлог Рјешења о именовању члана Савјета за спорт.
 3. Извјештај о раду Начелника општине за 2021. годину.
 4. Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања у 2021. години.
 5. План капиталних инвестиција општине Модрича за период 2022-2024. година.
 6. Годишњи План реализације Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. година у 2022. години.
 7. Приједлог Рјешења о именовању Координационог тима за припрему и праћење Плана имплементације и извјештавање о реализацији Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године.
 8. Извјештај о раду ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2021. годину.
 9. Извјештај о раду ЈУ „Центaр за социјални рад“ Модрича за 2021. годину.
 10. Извјештај о раду ЈП „Српски културни центар“ Модрича за 2021. годину.
 11. Извјештај о раду ЈУ „Културно спортски центар“ Модрича за 2021. годину.
 12. Извјештај о раду ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ за 2021. годину.
 13. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Модрича за 2021. годину.
 14. Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича за 2021. годину.
 15. Извјештај о реализацији локалног акционог плана за реинтеграцију БХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручју општине Модрича за период 2019-2022. године у 2021. години.
 16. Информација о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2021. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича.
 17. Информација о стању насиља у породици на подручју општине Модрича.
 18. Информација о утрошку намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената за 2021. годину.
 19. План утрошка намјенских средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2022.години.
 20. План активности помирења за период 2022-2024. година са Платформом за мир.
 21. Приједлози, иницјативе, питања
 22. Разно

Већу пажњу одборника изазвала је Одлука о давању сагласности на цијене услуга одвоза отпада које пружа АД Комуналац –Модрича, која је усвојена након дискусије и одређених приједлога. Цијена услуга за правна лица и предузетнике повећаће се у минималном износу, до 20%, док цијена за домаћинства остаје на истом нивоу.

На данашњој сједници за директора ЈЗУ Дом здравља  именована је Алекасандра Божић, док је за  начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање именован Дамир Стојановић.

Именовани су  чланови управних одбора јавних установа чији је оснивач  Скупштина општине Модрича:  Јавне установе Центар за социјални рад,  Јавне установе „Развојна агенција општине Модрича“  и Јавне установе Туристичка организација „Модрича“, те именован члан Савјета за спорт.

Извјештај о раду Начелника општине за 2021. годину оцијењен је као садржајан, темељит, са оствареним квалитетним резултатима у раду. Извјештај је изазвао већу дискусију одборника, а након додатног појашњења од стране начелника Радуловића усвојен је већином гласова.

„Поносан сам не само на свој рад, него на рад комплетног Кабинета у претходној години, која је била отежана, али смо је искористили за много анализа,  израду круцијалних докумената за привредни раст и развој локалне заједнице. По први пут формиран је и Привредни савјет, као савјетодавно тијело начелника општине. У Извјештају стоји да смо имали стабилну буџетску годину, те испунили све задатке које је пред нас поставила и  Скупштина, као законодавно тијело. Честитао бих на именовању директорици Дома здравља и начелнику Одјељења за пријемну канцеларију и информисање“, истакао је начелник.

Усвојени су извјештаји о раду за 2021. годину сљедећих јавних установа и предузећа: ЈЗУ „Апотека“, ЈУ „Центaр за социјални рад“, ЈП „Српски културни центар“, ЈУ „Културно спортски центар“, ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“, Територијалне ватрогасне јединице Модрича и ЈУ Туристичка организација „Модрича“.

Тачке дневног реда од 30. до 34. Једногласно су усвојене.

„Дневни ред је био веома исцрпан, али смо успјешно завршили сједницу. Успијевамо пратити динамику из Програма рада Скупштине за текућу годину, а сљедеће седмице ћемо имати Колегиј, на коме ћемо извршити припреме за наредну сједницу“, рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.