У Скупштинској сали општине Модрича,  11. маја  2022. године одржана је 14. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 22 одборника.  Једногласно   је усвојен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 13. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 31.03.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста, означавање зграда и грађевинских парцела бројевима.
 5. Приједлог Одлуке о купопродаји непокретности.
 6. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о именовању љекара мртвозорника за подручје општине Модрича.
 7. Приједлог Рјешења о именовању доктора медицине-мртвозорника.
 8. Приједлог Рјешења о разрјешењу радних тијела Скупштине општине Модрича:
  8.1. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за награде и признања;
  8.2. Рјешење о разрјешењу члана Комисије за равноправност полова;
  8.3. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за етички кодекс;
  8.4. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за друштвени надзор и представке
  8.5. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за културу и образовање
  8.6. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за питања младих
  8.7. Рјешење о разрјешењу члана Савјета за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства
  8.8. Рјешење о разрјешењу члана Савјет за здравствену и социјалну заштиту.
 9. Приједлог Рјешења о именовању радних тијела Скупштине општине Модрича:
  9.1. Рјешење о именовању члана Комисије за награде и признања;
  9.2. Рјешење о именовању члана Комисије за равноправност полова;
  9.3. Рјешење о именовању члана Одбора за етички кодекс;
  9.4. Рјешење о именовању члана Одбора за друштвени надзор и представке
  9.5. Рјешење о именовању члана Савјета за културу и образовање
  9.6. Рјешење о именовању члана Савјета за питања младих
  9.7. Рјешење о именовању члана Савјета за развој пољопривреде и села, водопривреде и шумарства
  9.8. Рјешење о именовању члана Савјета за здравствену и социјалну заштиту.
 10. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Добој за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.
 11. Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2021. годину.
 12. Извјештај о реализацији Стратешког плана за сарадњу са дијаспором за 2021. годину.
 13. Информација о стању јавне безбиједности на подручју општине Модрича у 2021. години.
 14. Информација о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2021. годину.
 15. Информација о реализацији програма развоја пољопривреде и села у 2021. години.
 16. Годишњи програм коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Модрича за 2022. годину.
 17. Информација о стању запослености и незапослености на подручју општине Модрича у 2021. години са освртом на потребе кадрова за развој општине.
 18. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Модрича.
 19. Информација о стипендирању студената на територији општине Модрича.
 20. Информација о раду друштвених организација и удружења грађана у 2021. години.
 21. Приједлози, иницјативе, питања
 22. Разно

Већу пажњу одборника изазвала је Информација о стању јавне безбиједности на подручју општине Модрича у 2021. години. Расправљано је о свему што је битно са аспекта безбиједности грађана и заштити имовине људи који живе на подручју општине Модрича. Закључак је да се у што краће вријеме поставе надзорне камере у граду, како би се повећала безбиједност. Поменута је и повећана појава наркоманије.

Једногласно је усвојена Информација о стипендирању студената на територији општине Модрича. Начелник је упознао јавност да ће се од наредне школске године повећати сатипендије ученицима и студентима, те да ће се већ од сада стипендирати ученици и студенти националних мањина, који се одлуче за средњошколско образовање или упис на факултет.

Начелник Радуловић се захвалио свим одборницима на учешћу у расправи и на квалитетним дискусијама.

„Комплетна расправа на данашњој сједници је била заиста садржајна. Већина тачака дневног реда је једногласно усвојена. Пратимо динамику Програма рада за ову годину“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Информација о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2021. годину, је повучена са разматрања из разлога што нико од представника Пореске управе Модрича није присуствовао сједници, у улози извјестиоца.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.