U Skupštinskoj sali opštine Modriča,  11. maja  2022. godine održana je 14. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  su  prisustvovala 22 odbornika.  Jednoglasno   je usvojen sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 31.03.2022. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta, označavanje zgrada i građevinskih parcela brojevima.
 5. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nepokretnosti.
 6. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju ljekara mrtvozornika za područje opštine Modriča.
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine-mrtvozornika.
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju radnih tijela Skupštine opštine Modriča:
  8.1. Rješenje o razrješenju člana Komisije za nagrade i priznanja;
  8.2. Rješenje o razrješenju člana Komisije za ravnopravnost polova;
  8.3. Rješenje o razrješenju člana Odbora za etički kodeks;
  8.4. Rješenje o razrješenju člana Odbora za društveni nadzor i predstavke
  8.5. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za kulturu i obrazovanje
  8.6. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za pitanja mladih
  8.7. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela, vodoprivrede i šumarstva
  8.8. Rješenje o razrješenju člana Savjet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela Skupštine opštine Modriča:
  9.1. Rješenje o imenovanju člana Komisije za nagrade i priznanja;
  9.2. Rješenje o imenovanju člana Komisije za ravnopravnost polova;
  9.3. Rješenje o imenovanju člana Odbora za etički kodeks;
  9.4. Rješenje o imenovanju člana Odbora za društveni nadzor i predstavke
  9.5. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za kulturu i obrazovanje
  9.6. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za pitanja mladih
  9.7. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela, vodoprivrede i šumarstva
  9.8. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
 10. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika Doboj za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.
 11. Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Modriča za 2021. godinu.
 12. Izvještaj o realizaciji Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za 2021. godinu.
 13. Informacija o stanju javne bezbijednosti na području opštine Modriča u 2021. godini.
 14. Informacija o prijavljenim nepokretnostima na teritoriji opštine Modriča, dostavljenim poreskim računima i naplaćenim porezima za 2021. godinu.
 15. Informacija o realizaciji programa razvoja poljoprivrede i sela u 2021. godini.
 16. Godišnji program korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Modriča za 2022. godinu.
 17. Informacija o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području opštine Modriča u 2021. godini sa osvrtom na potrebe kadrova za razvoj opštine.
 18. Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine Modriča.
 19. Informacija o stipendiranju studenata na teritoriji opštine Modriča.
 20. Informacija o radu društvenih organizacija i udruženja građana u 2021. godini.
 21. Prijedlozi, inicjative, pitanja
 22. Razno

Veću pažnju odbornika izazvala je Informacija o stanju javne bezbijednosti na području opštine Modriča u 2021. godini. Raspravljano je o svemu što je bitno sa aspekta bezbijednosti građana i zaštiti imovine ljudi koji žive na području opštine Modriča. Zaključak je da se u što kraće vrijeme postave nadzorne kamere u gradu, kako bi se povećala bezbijednost. Pomenuta je i povećana pojava narkomanije.

Jednoglasno je usvojena Informacija o stipendiranju studenata na teritoriji opštine Modriča. Načelnik je upoznao javnost da će se od naredne školske godine povećati satipendije učenicima i studentima, te da će se već od sada stipendirati učenici i studenti nacionalnih manjina, koji se odluče za srednjoškolsko obrazovanje ili upis na fakultet.

Načelnik Radulović se zahvalio svim odbornicima na učešću u raspravi i na kvalitetnim diskusijama.

„Kompletna rasprava na današnjoj sjednici je bila zaista sadržajna. Većina tačaka dnevnog reda je jednoglasno usvojena. Pratimo dinamiku Programa rada za ovu godinu“, istakao je predsjednik Skupštine Milutin Popović.

Informacija o prijavljenim nepokretnostima na teritoriji opštine Modriča, dostavljenim poreskim računima i naplaćenim porezima za 2021. godinu, je povučena sa razmatranja iz razloga što niko od predstavnika Poreske uprave Modriča nije prisustvovao sjednici, u ulozi izvjestioca.

Ostale tačke dnevnog reda su takođe usvojene.