У Скупштинској сали општине Модрича,  10. јуна  2022. године одржана је 15. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 22 одборника.  Једногласно   је усвојен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д:

 1. Извод из записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 05.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Oдлуке о додјели општинских признања и награда.
 4. Нацрт Одлуке о комуналном реду.
 5. Приједлог Одлуке о замјени некретнина.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-71/21)
 7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице. (07/1-475-70/21)
 8. Приједлог Одлуке о куповини некретнина к.ч. број: 1325/1, 1325/4, 1325/5, 1325/6 и 1325/7 к.о. Модрича.
 9. Приједлог Одлуке о давању сагласности за постављање аутоматске противградне станице, без накнаде.
 10. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича.
 12. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2021. године.
 13. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве за период 01.01. до 31.12.2021. године.
 14. Годишњи извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Модрича за 2021. годину.
 15. Извјештај о рјешавању предмета у управном поступку у 2021. години.
 16. Информација о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2021. годину.
 17. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 18. Разно.

Већу пажњу одборника изазвала је Одлука о додјели општинских признања и награда. Комисији за награде и признања имала је тежак задатак, јер је пристигао је велики број приједлога, њих 56, обзиром да претходне двије године због пандемије вируса корона није организована свечаност на којој се додјељују признања. Након дуже дискусије Одлука је усвојена већином гласова.

„Комисија је успјела да из свих пристиглих приједлога нађе најбоља могућа рјешења. Поводом Дана општине биће организован низ других свечаности које организује начелник општине, гдје ће се додјељивати награде и признања за различите структуре становништва, у знак захвалности за све што чине за добробит локалне зајенице“, рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

На данашњој сједници усвојена је и једна од важнијих одлука за развој локалне заједнице, Одлука о куповини некретнина к.ч. број: 1325/1, 1325/4, 1325/5, 1325/6 и 1325/7 к.о. Модрича. Куповина земљишта је намијењена за формирање пословне зоне и изградњу зграде новог Ватрогасног дома.

„Цијена за коју ћемо купити земљиште је вишеструко мања од оне која је процијењена на тржишту, као и од Пореске управе. Општина Модрича се након рата први пут одлучује за куповину земљишта, а не на продају. Већ имамо потенцијалне инвеститоре, који би у пословној зони отварали производне погоне“, истакао је начелник Радуловић.

Усвојен је и Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. до 31.12.2021. године, гдје је констатовано да је општина Модрича пословала позитивно, 840.000 КМ у суфициту.

„Обзиром да је ребалансом буџета планиран дефицит од 240.000 КМ, можемо бити заиста задовољни како је завршена буџетска година“, изјавио је начелник.

Већином гласова одборника, за директора Јавне установе Центар за социјални рад Модрича именован је Дејан Дринић.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.