У Скупштинској сали општине Модрича,  26. октобра 2022. године одржана је 17. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 24 одборника.  Усвојен је сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 16. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од  15.07.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о преносу посједа на непокретности означеној као к.ч. 2833 к.о. Копривна у корист општине Модрича, без накнаде.
 4. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 5. Приједлог Одлуке о финансирању програма и пројеката удружења грађана – невладиних организација (НВО).
 6. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Модрича за 2022. годину.
 7. Извјештај о извршењу буџета општине Модрича за период 01.01-30.6.2022. године.
 8. Извјештај о кориштењу буџетске резерве за период 01.01-30.6.2022. године.
 9. Информација о пословању привреде на подручју општине Модрича у 2021. години.
 10. Приједлог плана управљања отпадом на подручју општине Модрича за 2023-2027. година.
 11. Захтјев радника општинске управе Модрича за отпис камате на стамбене кредите.
 12. Захтјев за разрјешење доктора медицине – мртвозорника.
 13. Приједлози, питања и инцијативе одборника.
 14. Разно

На данашњој сједници највећу пажњу одборника изавала шеста тачка дневног реда, Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Модрича за 2022. годину.  Након дуже расправе, питања одборника, појашњења од стране начелнице Одјељења за финансије Ружице Мишић, тачка је усвојена већином гласова. На одређена питања одговори ће се наћи на сљедећој сједници, након добијених додатних смјерница на документ од стране Министарства финансија Републике Српске.

„Основне карактеристике су раст буџета. Порески приходи су порасли за око милион и 700.000 КМ, а имамо и раст који је проистекао из кредита. Раније је донешена одлука о кредиту који се реализује и он мора бити предмет буџета за ову годину, али то неће бити основа приликом планирања буџета за наредну годину. Имали смо садржајну расправу, те су створени услови да убзо можемо усвојити ребаланс буџета. У припреми је и нацрт буџета за наредну годину. За усвајање ових битних докумената за функционисање локалне заједнице испоштоваће се препоруке ресорног министарства“, истакао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Остале тачке дневног реда везане за буџет су такође усвојене већином гласова.

Информацију о пословању привреде на подручју општине Модрича у 2021. години, која је једногласно усвојена, додатно је појаснила начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бојана Курешевић.

Захтјев радника општинске управе Модрича за отпис камате на стамбене кредите и Захтјев за разрјешење доктора медицине – мртвозорника, нису прихваћени од стране одборника.

Преостале тачке су усвојене без расправе.