У Плавој сали Српског културног центра,  14. новембра  2022. године одржана је 18. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 24 одборника.  Усвојен је сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 17. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 10.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о ребалансу буџета општине Модрича за 2022. годину.
 4. Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Модрича за 2022. годину.
 5. Нацрт Буџета општине Модрича за 2023. годину.
 6. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Тржница“.
 7. Приједлог Закључка о прихватању иницијатива за измјену Регулационог плана „Модрича 1“
 8. Приједлог Одлуке о продаји непокретности у својини општине Модрича уписане у КО Модрича, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије.
 10. Приједлог Рјешења о именовању члана Комисије за буџет и финансије.
 11. Извјештај о упису ученика у основне и средњу школу у школској 2022/23. години са освртом на успјех ученика, стање кадрова, материјални положај школа и опремљености подручних основних школа.
 12. Извјештај о раду ЈПУ „Наша радост“ Модрича за 2021/22. годину.
 13. Програм рада ЈПУ „Наша радост“ Модрича за 2022/2023. годину.
 14. Информација о реализацији Програма омладинске политике у 2021. години.
 15. Информација о стању спорта на подручју општине Модрича са финансијским извјештавањем спортских клубова који се финансирају из буџета општине Модрича.
 16. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Модрича за 2021. годину.
 17. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 18. Разно.

Највећу пажњу и дискусију одборника изазвале су тачке везане за буџет. Након дуже расправе и појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића и начелнице Одјељења за финансије Ружице Мишић, тачке су усвојене већином гласова.

Министарство финансија дало је сагласност на Одлуку о ребалансу буџета општине Модрича за 2022.годину, у износу од 19 милиона и 600.000 КМ, а тај износ повећан је због кредитног задужења у овој години.

Нацрт Буџета општине Модрича за 2023. годину, усвојен је у оквиру од 16 милиона и 100.000 КМ, гдје је обухваћен преостали дио од кредитних средстава.

„У наредној години морамо покушати изнаћи нове изворе финансирања, како би наше становништво што мање оптеретило новим наметима. Пристижу нам захтјеви за уврћање комуналних трошкова, јер предузећа која се баве том дјелатношћу више не могу да опстану са тренутним цијенама. Пред нама је тежак период, али се надам да ћемо све изазове успјешно превазићи, јер то је наша обавеза. У 2023. години ћемо покушати  да уз мјере штедње остваримо одређене инвестиције, а кроз њих буџетски раст“, истакао је начелник Радуловић.

Остале тачке су такође усвојене, без веће расправе.

Данашњој сједници су присуствовали ученици СШЦ „Јован Цвијић“, који су чланови Омладинског парламента, у пратњи директорке и професора.