U Plavoj sali Srpskog kulturnog centra,  14. novembra  2022. godine održana je 18. sjednica Skupštine opštine Modriča. Sjednici  su  prisustvovala 24 odbornika.  Usvojen je sljedeći:

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine opštine Modriča od 10.2022. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o rebalansu budžeta opštine Modriča za 2022. godinu.
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Modriča za 2022. godinu.
 5. Nacrt Budžeta opštine Modriča za 2023. godinu.
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana „Tržnica“.
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijativa za izmjenu Regulacionog plana „Modriča 1“
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Modriča upisane u KO Modriča, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije.
 11. Izvještaj o upisu učenika u osnovne i srednju školu u školskoj 2022/23. godini sa osvrtom na uspjeh učenika, stanje kadrova, materijalni položaj škola i opremljenosti područnih osnovnih škola.
 12. Izvještaj o radu JPU „Naša radost“ Modriča za 2021/22. godinu.
 13. Program rada JPU „Naša radost“ Modriča za 2022/2023. godinu.
 14. Informacija o realizaciji Programa omladinske politike u 2021. godini.
 15. Informacija o stanju sporta na području opštine Modriča sa finansijskim izvještavanjem sportskih klubova koji se finansiraju iz budžeta opštine Modriča.
 16. Informacija o radu mjesnih zajednica na području opštine Modriča za 2021. godinu.
 17. Pitanja, prijedlozi i inicijative odbornika.
 18. Razno.

Najveću pažnju i diskusiju odbornika izazvale su tačke vezane za budžet. Nakon duže rasprave i pojašnjenja od strane načelnika opštine Jovice Radulovića i načelnice Odjeljenja za finansije Ružice Mišić, tačke su usvojene većinom glasova.

Ministarstvo finansija dalo je saglasnost na Odluku o rebalansu budžeta opštine Modriča za 2022.godinu, u iznosu od 19 miliona i 600.000 KM, a taj iznos povećan je zbog kreditnog zaduženja u ovoj godini.

Nacrt Budžeta opštine Modriča za 2023. godinu, usvojen je u okviru od 16 miliona i 100.000 KM, gdje je obuhvaćen preostali dio od kreditnih sredstava.

„U narednoj godini moramo pokušati iznaći nove izvore finansiranja, kako bi naše stanovništvo što manje opteretilo novim nametima. Pristižu nam zahtjevi za uvrćanje komunalnih troškova, jer preduzeća koja se bave tom djelatnošću više ne mogu da opstanu sa trenutnim cijenama. Pred nama je težak period, ali se nadam da ćemo sve izazove uspješno prevazići, jer to je naša obaveza. U 2023. godini ćemo pokušati  da uz mjere štednje ostvarimo određene investicije, a kroz njih budžetski rast“, istakao je načelnik Radulović.

Ostale tačke su takođe usvojene, bez veće rasprave.

Današnjoj sjednici su prisustvovali učenici SŠC „Jovan Cvijić“, koji su članovi Omladinskog parlamenta, u pratnji direktorke i profesora.