У Скупштинској сали општине Модрича,  14. децембра  2022. године одржана је 19. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  су  присуствовала 23 одборника.  Усвојен је сљедећи: 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 18. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од   14.11.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о буџету општине Модрича за 2023. годину.
 4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Модрича за 2023. годину.
 5. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама.
 6. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијелова Регулационог плана „Модрича 1“.
 7. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјене дијелова Регулационог плана „Модрича 1“.
 8. Одлука о продаји непокретности путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 9. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење и управљање објекта затвореног базена са пратећим садржајем.
 10. Приједлог Одлуке о уступању на привремено коришћење школског објекта у Чардаку.
 11. Приједлог Одлуке о давању сагласности за повећање броја дјеце у васпитним групама.
 12. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Модрича за 2023. годину.
 13. Програм рада ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича за 2023. годину.
 14. Програм рада Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича за 2023. годину.
 15. Програм рада ЈУ Културно-спортски центар Модрича за 2023. годину.
 16. Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом.
 17. Приједлози, питања и иницијативе одборника.
 18. Разно

На данашњој сједници усвојена је један од најважнијих докумената за функционисање локалне заједнице, Одлука о буџету општине Модрича за 2023. годину. Након расправе и додатног појашњења од стране начелника општине Јовице Радуловића и начелнице надлежног Одјељења за финансије, тачка је усвојена већином гласова одборника. Буџет је усвојен у износу од 15 милиона 890.300 КМ.

„Напоменуо бих да милион и 800.000 КМ преносимо. из кредитних средстава текуће године, те реални буџет износи  14 милиона КМ. Обзиром на поскупљење свих енергената и свега што се дешава на тржишту, било је очекивано да ћемо од ресорног министарства добити сагласност за повећање приходавне стране буџета. Међутим, добили смо оквир у коме се можемо кретати, јер су најаве да 2023. године милијарду КМ  доспијева на наплату буџету Републике Српске, за отплату спољног дуга. Претпостављам да мање планирани приходи за локалне заједнице полазе од тога. Ми ћемо покушати наћи нове изворе прихода за буџетске кориснике, чији су захтјеви заиста реални“, истакао је начелник Радуловић.

Преостале тачке дневног реда су усвојене углавном једногласно, без дискусије.

„ Данас смо имали ефикасан рад. Усвојили смо буџет за наредну годину, као и програме рада већег броја јавних установа. На наредној сједници ћемо разматрати Програм рада Скупштине општине за 2023.годину и преосталих јавних установа и предузећа“, изјавио је предсједник Скупштине Милутин Поповић.