У Скупштинској сали општине Модрича,  28. децембра  2022. године одржана је 20. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници  је присуствова0 21 одборник.  Усвојен је сљедећи: 

Д  н  е  в  н  и     р  е  д:

 1. Извод из записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 14.12.2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о комуналном реду.
 4. Приједлог Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2023. годину.
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине Модрича.
 6. Одлука о продаји непокретности у својини општине Модрича уписаних у к.о. Модрича путем усменог јавног надметања (лицитације).
 7. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 9. Нацрт ревидиране Стратегије развоја општине Модрича 2023-2026.
 10. Програм рада Скупштине општине Модрича за 2023. годину.
 11. Програм рада ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2023. годину.
 12. Програм рада ЈЗУ „Апотека“ Модрича за 2023. годину.
 13. Програм рада ЈП „Српски културни центар“ доо Модрича за 2023. годину.
 14. Програм рада ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича за 2023. годину.
 15. Информација о стању објеката основних школа на подручју општине Модрича.
 16. Информација о појави наркоманије на подручју општине и мјере за њено сузбијање.
 17. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 18. Разно.

Прве двије тачке дневног реда усвојене су једногласно, након чега је Приједлог Одлуке о комуналном реду повучен са разматрања, ради додатних усаглашавања и предложених амандмана. Одлука ће се наћи на сљедећој сједници Скупштине општине.

Усвојена је пореска стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине Модрича за 2023. годину, која је остала на истом нивоу,  у висини од 0,20%, док је пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност 0,05%.

„У овој години смо провели одређене процедуре како би идентификовали некретнине које нису пријављене у фискални регистар непокретности код Пореске управе Републике Српске. Обзиром да је ове године дошло до измјене одређених републичких закона којима су укинути приходи локалним заједницама нисмо били у могућности да пореску стопу умањујемо“, истакао је начелник Јовица Радуловић.

На данашњој сједници усвојен је Нацрт ревидиране Стратегије развоја општине Модрича 2023-2026., који је додатно образложила начелница Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Бојана Курешевић.

Програм рада Скупштине општине Модрича за 2023. годину усвојен је већином гласова одборника, као и програми рада јавних установа, који су се нашли на дневном реду сједнице.

„Скупштина је ове године испунила своје програмске задатке, разматрала и одлучивала о свим питањима која су била у Програму рада, као и о другим питањима која су битна за живот у локалној заједници. Надам се да ћемо и у наредној години успјешно функционисати“, рекао је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Информација о појави наркоманије на подручју општине и мјере за њено сузбијање изазвала је већу пажњу  и дискусију одборника.

Остале тачке дневног реда су такође усвојене.