У Скупштинској сали општине Модрича,  25. јануара  2023. године одржана је 21. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 23 одборника. Једногласно је усвојен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од 28. децембра 2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о комуналном реду.
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте.
 5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као: к.ч. број: 1791/8 у својини општине Модрича уписане у КО Модрича, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означених као: к.ч. број: 2863/83, 2863/84, 2863/85, 2863/86, 2863/87 и 2863/88, у својини општине Модрича уписано у КО Гаревац путем усменог јавног надметања (лицитације).
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене воде и одвода отпадних вода.
 8. Приједлог Одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга одвоза отпада које пружа АД „Комуналац-Модрича“ Модрича.
 9. Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2022. годину.
 10. Информација о активностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Модрича у 2022. години.
 11. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 12. Разно.

На данашњој сједници  тачке дневног реда од прве до четврте усвојене су  једногласно, без расправе одборника.

Одлука о давању сагласности на цијене воде и одвода отпадних вода и Одлука  о давању сагласности на цијене комуналних услуга одвоза отпада које пружа АД „Комуналац-Модрича“ Модрича, усвојене су већином гласова. На основу поменутих одлука цијена воде увећава се за 0,40 КМ плус ПДВ по метру кубном, док цијена одвоза комуналног отпада на мјесечном нивоу износи 18,00 КМ.

“Данас смо имали тешку сједницу, јер у опису наших послова није увијек доношење лаких одлука. У Модричи имамо ситуацију да су стратешка предузећа која се баве испоруком воде и одвозом комуналног отпада у већинском приватном власништву. Њихова политика пословања је потпуно различита у односу на јавна комунална предузећа у другим општинама. Према њиховим наводима дошли су у ситуацију да не могу пословати по тренутним цијенама, због поскупљења енергената и роба. Поскупљење воде које је данас усвојено сврстава нас и даље у општине које имају доста ниску цијену, у односу на друге. Када је у питању одвоз комуналног отпада извршили смо анализу и дошли до податка у колико би самостално основали ново комунално предузеће да би економска цијена за грађане тада била преко 30 КМ. Одлука није популарна, али нажалост сви сносимо терет одлука и ситуација из претходног периода, на које нисмо могли утицати“, истакао је начелник општине Јовица Радуловић.

Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2022. годину усвојен је већином гласова.

„Имали смо садржајне активности протекле године, десет сједница и обимне дневне редове. Радили смо по правилима рада Скупштине, коректно, уз настојање да се допринесе бољем, без проблема у раду“, изјавио је предсједник Скупштине Милутин Поповић.

Остале тачке из сазива су такође усвојене.