У Скупштинској сали општине Модрича,  28. фебруара  2023. године одржана је 22. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 23 одборника. Једногласно је усвојен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 21. сједнице Скупштине општине Модрича од 25. јануара 2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о финансирању рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Модрича у 2023. години.
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању висине одборничког додатка за вршење одборничке дужности, накнаде за рад у радним тијелима и за присуствовање при закључењу брака.
 5. Приједлог Одлуке о давању сагласности за успостављање права службености за полагање подземних енергетских каблова.
 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Модрича 1“.
 7. Приједлог Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по јавном огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Модрича.
 9. Приједлог Одлуке о поништењу Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 10. Приједлог Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе општине Модрича.
 11. Приједлог Рјешења о разрјешењу предсједника и два члана одбора за жалбе општине Модрича.
 12. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника и два члана одбора за жалбе општине Модрича.
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Културно-спортски центар Модрича.
 14. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Културно-спортски центар Модрича.
 15. Приједлог Рјешења о утврђивању права власништва на бившим кметским селиштима.
 16. Приједлог Ревидиране стратегије развоја општине Модрича 2023-2026. година.
 17. Извјештај о раду општинских инспекција за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године.
 18. Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2022. години.
 19. Извјештај о раду комуналне полиције за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године.
 20. Извјештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича у 2022. години.
 21. Извјештај о реализацији Локалног акционог плана за реинтеграцију БХ држављана који се враћају по основу споразума о реaдмисији на подручју општине Модрича за период 2019-2022. године у 2022. години.
 22. Извјештај о реализацији Стратегије развоја социјалног становања у 2022. години.
 23. Програм рада ЈП „Градски базен“доо Модрича за 2023. годину.
 24. Информација о стању насиља у породици на подручју општине Модрича за 2022. годину.
 25. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 26. Разно.

Највећу пажњу одборника изазвао је приједлог Одлуке о финасирању рада политичких странака које имају одборнике у СО Модрича. У 2023. години. за ове намјене из буџета општине биће издвојена средства у износу од 25.000 КМ.

О приједлогу Одлуке о утврђивању висине одборничког додатка за вршење одборничке дужности, накнаде за рад у радним тијелима и за присуствовање при закључењу брака се такође дуже рaсправљало. Како је образложено разлог за доношење измјене ове Одлуке је економска ситуација и мјере штедње које општина Модрича уводи у свом раду.

„Упознао сам одборнике са финансијском ситуацијом локалне заједнице, као и са комплетном ситуацијом у којој се Република Српска налази. У ова прва два мјесеца ситуација је алармантна, јер су приходи мањи за 320.000 КМ.  Плашим се да ако се и у мартунастави овако слаб прилив прихода, да ћемо доћи у ситуацију да током године и када буду већи приходи, нећемо моћи постићи планирану динамику пуњења буџета. Не желим паничити, али обзиром на сва економска поскупљења ситуација није добра. Зато додатно морамо водити рачуна о буџету.  Резултат уштеда је и усвајање Одлуке о одборничкој накнади, која је смањена за нешто више од 5% и износиће 530 КМ, а требала је бити повећана у овој години. Накнада за рад у скупштинским тијелима требала је изности 120 КМ, а биће нижа од 100 КМ. Са тим уштедама, општина ће у овој години уштедити негдје око 44.000 КМ у бруту, те их када дође до испуњења можемо искористити у развој привреде, пољопривреде, образовање“, истакао је начелник Јовица Радуловић.

Разматран је приједлог ревидиране Стратегије развоја општине Модрича за период 2023-2026. година, који је једногласно усвојен.

На сједници је већином гласова прихваћен и приједлог рјешења о разрешењу директора ЈУ Културно-спортски центар Модрнича. Досадашњи директор Дејан Стојановић поднио је неопозиву оставку, а на мјесто ВД директора именован је Мирза Дједовић.

Током сједнице усвојени су и Извештаји о раза ду општинске инспекције, Цивилне заштите и Комуналне полиције за предходну годину, те програм рада ЈП Градски базен за текућу годину, као и Извештаји о реализацији локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на подручју општине Модрича и о реализацији стратегије развоја социјалног становања  у 2022. години.