У Скупштинској сали општине Модрича,  29. марта  2023. године одржана је 23. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 25 одборника. На почетку сједнице предсједник Скупштине Милутин Поповић упознао је одборнике да је дневни ред проширен за додатне три тачке: Информација о приходима од индиректних пореза у буџету општине Модрича за 2023. годину, Приједлог Рјешења о разрјешењу замјеника начелника општине Модрича и Приједлог Рјешења о избору замјеника начелника општине Модрича.  Већином гласова усвојен је сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 22. редовне сједнице Скупштине општине Модрича од фебруара 2022. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Информација о приходима од индиректних пореза у буџету општине Модрича за 2023. годину.
 4. Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о општинским признањима и наградама.
 5. Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање директора ЈУ „Културно-спортски центар“ Модрича.
 6. Приједлог Рјешења о разрјешењу замјеника начелника општине Модрича.
 7. Приједлог Рјешења о избору замјеника начелника општине Модрича.
 8. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Модрича.
 9. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
 10. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
 11. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Модрича.
 12. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о додјели на коришћење и управљање објекта затвореног базена.
 13. Приједлог Одлуке о продаји непокретности к.ч. 32/53 у својини општине Модрича уписане у КО Таревци путем усменог јавног надметања (лицитације).
 14. Приједлог Одлуке о продаји путничког возила марке „ШКОДА“ и топлотне пумпе-чилера, путем усменог јавног надметања – лицитације.
 15. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Одбора за заштиту природних добара и животне средине Скупштине општине Модрича.
 16. Приједлог Рјешења о именовању члана Одбора за заштиту природних добара и животне средине Скупштине општине Модрича.
 17. Извјештај о раду Начелника општине за 2022. годину.
 18. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – сједиште замјеника Добој за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.
 19. Програм развоја пољопривреде и села на подручју општине Модрича у периоду 2023-2026. година.
 20. Програм кориштења средстава од накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, средстава од закупнине и концесионе накнаде за коришћење земљишта у својини Републике Српске.
 21. Локални акциони план за равноправност полова на подручју општине Модрича за период 2023-2026. година.
 22. Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2022.  годину.
 23. Извјештај о раду ЈЗУ „Апотека“  Модрича за 2022. годину.
 24. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Модрича за 2022.  годину.
 25. Извјештај о раду ЈУ „Културно спортски центар“ Модрича за 2022.  годину.
 26. Извјештај о раду ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ Модрича за 2022. годину.
 27. Извјештај о раду Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича за 2022. годину.
 28. Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича за 2022. годину.
 29. Информација о остваривању права бораца, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2022. години, са освртом на материјално издвајање општине Модрича.
 30. Информација о стању и положају корисника сталне новчане помоћи на подручју општине Модрича.
 31. Информација о здравственом стању животиња на подручју општине Модрича за 2022. годину.
 32. Информација о стању и проблемима пружних прелаза на подручју општине Модрича.
 33. Информација о односима са јавношћу и информисању грађана.
 34. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 35. Разно.

Након усвајања прве двије тачке дневног реда, једногласно је прихваћена Информација о приходима од индиректних пореза у буџету општине Модрича за 2023. годину. Начелник општине Јовица Радуловић је упознао присутне о ситуацији када је у питању умањено  пуњење буџета по основу прихода од индиректних пореза.

„Између двије сједнице Скупштине имали смо хитну информацију од стране Министарства финансија, а засиједало је и Предсједништво Савеза општина и градова, те смо упознати са новим чињеницама и околностима које ће довести до тога да закључно са 30.5. ове године имамо мање планираних средстава. Ради сер о повећању средстава за буџет заједничких институција Босне и Херцеговине, гдје ће Република Српска по том основу, те на по основу измјене закона о акцизама и поравнању буџета између Републике Српске и Босне и Херцеговине  остати умањена за преко 500 милиона КМ, а то ће се свакако одразити и на буџете јединица локалне самоуправе. На основу наведеног и на основу умањеног прилива из јануара и фебруара можемо закључити да ће буџет општине Модрича за првих пет мјесеци претрпјети штету за око милион КМ. Мораћемо изнаћи рјешење да се умање расходи, колико год то буде било могуће“, истакао је начелник Радуловић.

На данашњој сједници разријешен је дужности досадашњи замјеник начелника општине Модрича Младен Милотић, због оставке, а за новог замјеника начелника општине изабрана је  Тамара Евђић, која је пред одборницима положила свечану заклетву.

Извјештај о раду Начелника општине за 2022. годину усвојен је већином гласова.

„Извјештај је наишао на похвалу и опозиционе стране одборника, одборника СНСД, да се са минималним износом средстава остварио максималан учинак. То ми много значи, али и обавезује за рад у будућем периоду. Сигуран сам да ћемо ја и надлежне службе у наредном периоду дати свој максимум, да би постигли оно што се од нас очекује“, рекао је начелник.

Усвојени су извјештаји о раду јавних установа, а посебну пожњу изазвао је Извјештај о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Модрича за 2022. годину, који је након дуже дискусије и појашњења од стране менаџмента Дома здравља усвојен већином гласова.

„Веома ми је драго што након дужег низа година имамо исказано позитивно пословање Дома здравља, који је установа од изузетно важног јавног интереса“, истакао је начелник.

Због преобимности дневног реда сједница је прекинута након разматрања 28. тачке дневног реда, а биће настављена у априлу мјесецу.