У Скупштинској сали општине Модрича,  14. јуна 2023. године одржана је 25. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници је присуствовало 20 одборника. На почетку сједнице предсједник Скупштине Милутин Поповић упознао је одборнике да је дневни ред проширен за додатну  тачку, Одлука о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних водова. Једногласно је усвојен сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д:

 1. Извод из записника са 24. сједнице Скупштине општине Модрича од маја 2023. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда.
 4. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Модрича 2“.
 5. Приједлог Закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 1769/2 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
 7. Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји стана.
 8. Акциони план за спровођење стратешког документа за период 2023 – 2025. година.
 9. Извјештај о раду ЈП „Српски културни центар“ д.о.о. Модрича за 2022. годину.
 10. Извјештај о реализацији пројеката економског развоја општине Модрича у 2022. години.
 11. Информација о стању пољопривредне производње на подручју општине Модрича у 2022. години.
 12. Информација о раду друштвених организација и удружења грађана у 2022. години.
 13. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 14. Разно.

На 25. засиједању одборници СО Модрича разматрали су приједлог Одлуке о додјели општинских признања и награда поводом Видовдана, Дана општине Модрича којом је предложено да највеће општинско признање Повеља, ове године припадне постхумно потпуковнику Владети Живковићу, за допринос у одбрани Републике Српске. Такође, биће уручене три плакете, шест диплома и 23 похвале. Након краће дискусије одлука је усвојена.

„Захваљујем се свима који су упутили приједлоге за одређене кандидатуре. Потпуковник Војске Републике Српске  Владета Живковић је у периоду од 1992. до 1995. године стао на чело Вучијачке бригаде и дао значајан допринос у одбрани Вучијака, ових простора и српског живља.Ово је мали допринос на који ће општина Модрича изразити своју захвалност“, истакао је начелник општине Јовица Радуловић.

Одборници су усвојили и Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Модрича 2“. Изради ревизије Регулационог плана приступило се  на основу одлуке СО Модрича која је донесена на 33.сједници одржаној 2020. године, а површина простора обухвата плана износи око 34 hа. Једногласно је усвојен и приједлог закључака о прихватању иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“, које је упутило неколико привредника. Иницијативе су, како је наведено у приједлогу, прихваћене у циљу боље искоришћености грађевинског земљишта.

Одборници су разматрали и Акциони план за спровођење стратешког документа за период 2023-2025. У Акционом плану се наводи да он треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Процес израде плана има три стратешка циља и планирана је реализација 72 пројекта укупне вриједности 10.459.173 КМ. Овакав Акциони план усвојен је једногласно.

На дневном реду се нашао и извјештај о реализацији пројекта економског развоја општине Модрича у 2022. У току претходне године је аплицирано 38 пројеката укупне вриједности 3.666.433 КМ, а одобрено је 12 пројеката чија је вриједност 829.358 КМ. Пројекти су већином били усмјерени на подршку унапређењу пословања локалних привредника и предузетника и квалитета живота грађана.

Одборници су усвојили и Информацију о стању пољопривредне производње на подручју општине Модрича у 2022. током које је из општинског буџета за развој пољопривреде и села издвојено 200.000 КМ.

Већином гласова усвојен је и извештај о раду Српског културног центра за протеклу годину са финансијским извештајем.