У Скупштинској сали општине Модрича,  5. јула 2023. године одржана је 26. сједница Скупштине општине Модрича. Сједници су присуствовала 24 одборника. Усвојен је сљедећи:

Д  н  е  в  н  и     р  е  д:

 1. Извод из записника са 25. сједнице Скупштине општине Модрича од 14. јуна 2023. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о приступању изради измјена дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“.
 4. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“.
 5. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за успостављање права службености за полагање подземних енергетских каблова.
 6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означених као: к.ч. број: 817/429, 817/430, 817/431, 817/432 и 817/433, у својини општине Модрича уписано и КО Гаревац путем усменог јавног надметања (лицитације).
 7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као: к.ч. број: 1165/80 у својини општине Модрича уписано у КО Модрича, путем усменог јавног надметања (лицитације).
 8. План утрошка средстава од накнаде за продају шумских дрвних сортимената у 2023. години.
 9. Информација о реализацији Програма Омладинске политике у 2022. години.
 10. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 11. Разно.

На данашњој сједници разматран је Приједлог Одлуке о приступању изради измјена дијела Регулационог плана „Предузетничка зона“ која је једногласно усвојена. Одборници су такође једногласно усвојили и Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за успостављање права службености за полагање подземних енергетских каблова. На дневном реду нашао се и План утрошка средстава од накнаде за продају шумских дрвних сортимената у 2023. години. Током године планирано је остварити приходе од 57.000 КМ, а средства би се утрошила на санацију локалног пута Таревци-Ријечани-Дуга Њива.  И ова тачка добила је подршку свих одборника. Већином гласова усвојени су и приједлози Одлука о продаји одређених непокретности у својини општине Модрича путем лицитације.

Када је у питању Информација о реализацији Програма Омладинске политике у 2022. години, наведено је да је у буџету општине за претходну годину за реализацију активности Омладинске политике издвојено  10.000 КМ, као и 17.000 КМ за реализацију пројеката Омладинске банке. У информацији је такође истакнуто да је у прошлој години донешена одлуку о повећању висине основне стипендије, која се од ове године исплаћује у износу од 150 КМ. И ова информација је једногласно усвојена.