Двадесет седма редовна сједница Скупштина општине Модрича, одржана је данас, 11. октобра 2023. године. Одборници су разматрали 28 тачака дневног реда.

На данашњој сједници одборници су разматрали Одлуку о стипендирању студената општине Модрича, за коју могу конкурисати редовни студенти који су се први пут уписали на другу и наредне године студија. Нова одлука усвојена је једногласно.

Такође је усвојена и Одлука о давању сагласности за повећање броја дјеце у ЈПУ „Наша радост“, којом се повећава број дјеце у васпитним групама до 20%.

 Одборници су већу дискусију водили по питању Нацрта ребаланса буџета општине Модрича за 2023.годину. Буџетски оквир повећан је повећањем средстава по основу пореза на лична примања, прихода од пружања јавних услуга, трансфера од ентитета и примитка по основу продаје земљишта. Усклађивањем буџетских средстава и буџетских издатака на вишем нивоу за износ од 565.600 КМ, буџетски оквир са 15.890.000 сада износи 16.546.000 КМ. Нацрт ребаланса буџета усвојен је већином гласова. Одборници су разматрали и Извештај о извршењу буџета за првих шест месеци. Према извештају буџет и план прихода остварени су на нешто нижем нивоу од планираног, највећим дијелом због смањења пореских прихода који су остварени на 46%, у односу на план. Извештај је усвојен већином гласова.

Одборници су разматрали и усвојили и нацрт Одлуке о категоризацији спорта и нацрт Програма развоја спорта на подручју општине Модрича за период 2023-2028.година.  Приоритети програма су развој и унапређење врхунског спорта, спорта код дјеце и омладине, спортске инфраструктуре, рекреативних програма и унапређење спортских организација.  Усвојен је и Извештај о реализацији Стратегије развоја општине Модрича за 2022.годину,  у којој је предвиђено провођење 46 пројеката и мјера, чија је укупна вриједност 4.976.000 КМ.  Реализовано је 13 пројеката, један је у имплементацији, а њих 17 се континуирано реализује.

Када је у питању Информација о пословању привреде за 2022.годину наведено је да је привреда општине Модрича остварила позитивна кретања у финансијском пословању, уз повећање укупних прихода и оствареног бруто резултата пословања. Укупни приходи пословних субјеката износили су 262.750.000 КМ и већи су за 19% него у претходној години. И ова информација усвојена је већином гласова.