Тридесета редовна сједница Скупштина општине Модрича, одржана је данас, 14. децембра 2023. године. Одборници су разматрали 23 тачке дневног реда.

Буџет општине Модрича за 2024. годину, који су одборници разматрали планиран је у износу од 16.723.500 КМ. Буџетски приходи и примици износе 14.573.200 КМ, од чега су порески приходи 10.960.000, а непорески 2.387.900 КМ. Трансфери су планирани у износу од 1.225.300 КМ.

„Задовољни смо висином усвојеног буџета за наредну годину, али није у потпуности испунило моја очекивања јер је захтјев према Министарству финансија је био другачији, у већем износу, јер смо очекивали у складу са скупштинским одлукама веће приходе, међутим морамо поштовати упутства виших нивоа власти“, истакао је  начелник општине Јовица Радуловић.

Након краће расправе Приједлог Одлуке о усвајању буџета за наредну годину усвојен је већином гласова. Одборници су такође усвојили и приједлог Програма рада СО Модрича за наредну годину, као и етички кодекс СО Модрича.

„Етички кодекс који смо данас усвојили знатно је другачији од претходног документа. Успоставља квалитетнији однос између одборника према бирачима, одборника према извршној власти и цјелокупног њиховог односа према обављању одборничке дужности. Када је у питању Програм рада, сви заинтересовани су имали прилику да дају своја мишљења на нацрт, а поједина смо и уврстили у документ. Ове године смо одржали десет редовних сједница и једну ванредну“, рекао је  Милутин Поповић, предсједник СО Модрича.

Усвојен је и приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Модрича за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2024. години. Пред одборницима се такође нашао и приједлог Програма развоја спорта општине Модрича за период 2023-2028.година. Како је истакнуто Модрича је позната као град спорта и данас у њој има 42. регистроване спортске организације и удружења, а циљ програма развоја спорта је да се постигне већи број дјеце и одраслих који се баве спортом и рекреацијом, више побједника на такмичењима и стварање здравије популације, као и развој и унапређење спортске инфраструктуре. Овај приједлог је усвојен као и Програм рада ЈП “-Градски базен” за наредну годину. Када је у питању Информација о пријављеним непокретностима на територији општине Модрича, достављеним пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2022. годину наведено је да је наплаћено 606.390 КМ пореза  на непокретности, што је на истом нивоу као годину раније. Ова информација, као и информација о стању гудронске јаме је усвојена.