Тридесет прва редовна сједница Скупштина општине Модрича, одржана је данас, 8. фебруара 2024. године. На почетку сједнице предсједник Скупштине Милутин Поповић је упознао присутне да од данашње сједнице одборник Мирза Дједовић у Скупштини наступа као независни одборник, странке Зелени БиХ.  Одборници су разматрали 19 тачака дневног реда.

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Извод из записника са 30. сједнице Скупштине општине Модрича од децембра 2023. године.
 2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
 3. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Модрича.
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању  основице за обрачун ренте за 2024. годину.
 5. Приједлог Одлуке о пореској стопи за опорезивање непокретности за 2024. годину.
 6. Приједлог Рјешења о резрјешењу члана Општинске изборне комисије Модрича.
 7. Приједлог Рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије Модрича.
 8. Приједлог Закључка о утврђивању приједлога за именовање члана Школског одбора ЈУ ОШ „Сутјеска“ Модрича испред Скупштине општине Модрича.
 9. Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2023. годину.
 10. Извјештај о раду општинских инспекција у 2023. години.
 11. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2023. годину.
 12. Извјештај о раду и дјеловању Цивилне заштите у 2023.  години.
 13. Извјештај о реализацији Стратегије социјалног становања у 2023. години.
 14. Информација о активностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Модрича у 2023. години.
 15. Информација о наркоманији на подручју Општине Модрича.
 16. Информација о односима са јавношћу и информисању грађана.
 17. Информација Уставног суда Републике Српске о покренутој Иницијативи.
 18. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
 19. Разно.

На данашњој сједници  усвојена је Одлука о измјенама  и допунама Пословника о раду Скупштине општине Модрича, као и Извјештај о раду Скупштине општине Модрича за 2023. годину.

Одборници су jедногласно, без расправе усвојили  Одлуку о утврђивању основице за обрачун ренте, а просјечна грађевинска цијена корисне површине једног квадратног метра пословне и стамбене површине на подручју општине Модрича за 2024. годину износи 862,85 КМ по метру квадратном, као и пореску стопу за опорезивање непокретности на подручју општине Модрича за 2024. годину, која износи 0,20 %, док пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна  дјелатност износи 0,05 %.

Разматрани су и већином гласова усвојени извјештаји о раду за 2023. годину, општинских инспекција, Комуналне полиције и Цивилне заштите.

Разријешен је члан Општинске изборне комисије Тамара Којић, због истека мандата, те иста именована за члана Комисије на мандатни период од четири године. За члана Школског одбора ЈУ ОШ „Сутјеска“ Модрича испред Скупштине општине Модрича именована је Сузана Јовић.

Остале тачке дневног реда: Извјештај о реализацији Стратегије социјалног становања у 2023. години, Информација о активностима Републичке управе за геодетско и имовинско-правне послове ПЈ Модрича у 2023. години, Информација о наркоманији на подручју општине Модрича и Информација о односима са јавношћу и информисању грађана, су такође усвојене већином гласова.

„Данас сам више пута нажалост морао реаговати, исакључиво због заштите дигнитета личности које су помињане, као и њљихових породица. Апелујем да се овакве ствари више не понављају. Поред тога данас смо усвојили значајне документе, информације о раду општинских служби, а дотакли смо се и стања наркоманије на подручју локалне заједнице. Потврдило се кроз информацију коју је припремило надлежно Одјељење, кроз анкету у основним и средњој школи наши ученици нажалост имају контакт са више врста опијата. То је алармантно, те морамо покушати у сарадњи са ресорним министарством унутрашњих послова изнаћи рјешања за ове догађаје“, истакао је начелник општине Јовица Радуловић.