Trideset prva redovna sjednica Skupština opštine Modriča, održana je danas, 8. februara 2024. godine. Na početku sjednice predsjednik Skupštine Milutin Popović je upoznao prisutne da od današnje sjednice odbornik Mirza Djedović u Skupštini nastupa kao nezavisni odbornik, stranke Zeleni BiH.  Odbornici su razmatrali 19 tačaka dnevnog reda.

D  n  e  v  n  i     r  e  d

 1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Skupštine opštine Modriča od decembra 2023. godine.
 2. Informacija o realizaciji zaključaka, inicijativa, prijedloga i pitanja, klubova odbornika, odborničkih grupa i odbornika Skupštine opštine Modriča.
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča.
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju  osnovice za obračun rente za 2024. godinu.
 5. Prijedlog Odluke o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti za 2024. godinu.
 6. Prijedlog Rješenja o rezrješenju člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Modriča.
 8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Školskog odbora JU OŠ „Sutjeska“ Modriča ispred Skupštine opštine Modriča.
 9. Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2023. godinu.
 10. Izvještaj o radu opštinskih inspekcija u 2023. godini.
 11. Izvještaj o radu Komunalne policije za 2023. godinu.
 12. Izvještaj o radu i djelovanju Civilne zaštite u 2023.  godini.
 13. Izvještaj o realizaciji Strategije socijalnog stanovanja u 2023. godini.
 14. Informacija o aktivnostima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – PJ Modriča u 2023. godini.
 15. Informacija o narkomaniji na području Opštine Modriča.
 16. Informacija o odnosima sa javnošću i informisanju građana.
 17. Informacija Ustavnog suda Republike Srpske o pokrenutoj Inicijativi.
 18. Pitanja, prijedlozi i inicijative odbornika.
 19. Razno.

Na današnjoj sjednici  usvojena je Odluka o izmjenama  i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Modriča, kao i Izvještaj o radu Skupštine opštine Modriča za 2023. godinu.

Odbornici su jednoglasno, bez rasprave usvojili  Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun rente, a prosječna građevinska cijena korisne površine jednog kvadratnog metra poslovne i stambene površine na području opštine Modriča za 2024. godinu iznosi 862,85 KM po metru kvadratnom, kao i poresku stopu za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Modriča za 2024. godinu, koja iznosi 0,20 %, dok poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna  djelatnost iznosi 0,05 %.

Razmatrani su i većinom glasova usvojeni izvještaji o radu za 2023. godinu, opštinskih inspekcija, Komunalne policije i Civilne zaštite.

Razriješen je član Opštinske izborne komisije Tamara Kojić, zbog isteka mandata, te ista imenovana za člana Komisije na mandatni period od četiri godine. Za člana Školskog odbora JU OŠ „Sutjeska“ Modriča ispred Skupštine opštine Modriča imenovana je Suzana Jović.

Ostale tačke dnevnog reda: Izvještaj o realizaciji Strategije socijalnog stanovanja u 2023. godini, Informacija o aktivnostima Republičke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove PJ Modriča u 2023. godini, Informacija o narkomaniji na području opštine Modriča i Informacija o odnosima sa javnošću i informisanju građana, su takođe usvojene većinom glasova.

„Danas sam više puta nažalost morao reagovati, isaključivo zbog zaštite digniteta ličnosti koje su pominjane, kao i njljihovih porodica. Apelujem da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Pored toga danas smo usvojili značajne dokumente, informacije o radu opštinskih službi, a dotakli smo se i stanja narkomanije na području lokalne zajednice. Potvrdilo se kroz informaciju koju je pripremilo nadležno Odjeljenje, kroz anketu u osnovnim i srednjoj školi naši učenici nažalost imaju kontakt sa više vrsta opijata. To je alarmantno, te moramo pokušati u saradnji sa resornim ministarstvom unutrašnjih poslova iznaći rješanja za ove događaje“, istakao je načelnik opštine Jovica Radulović.