Тридесет шеста редовна сједница Скупштине општине Модрича, одржана је данас, 3. јула 2024. године. Разматран је сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д:

  1. Извод из записника са 35. сједнице Скупштине општине Модрича од 14. јуна 2024. године.
  2. Информација о реализацији закључака, иницијатива, приједлога и питања, клубова одборника, одборничких група и одборника Скупштине општине Модрича.
  3. Извјештај о штетама насталим усљед олујног невремена и града на територији општине Модрича 03.06.2024. године.
  4. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 3183/19 к.о. Модрича, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
  5. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 4845/4 к.о. Дуго Поље , путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
  6. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 3318/3 к.о. Врањак, путем непосредне погодбе ради комплетирања грађевинске честице.
  7. Приједлог Одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. 32/74 КО Таревци, путем усменог јавног надметања (лицитације).
  8. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Модрича за 2023. годину.
  9. Питања, приједлози и иницијативе одборника.
  10. Разно.

Међу важнијим темама нашао се Извештај о штетама насталим усљед олујног невремена и града на територији општине Модрича 3.јуна ове године.

Олујно невријеме, праћено крупним градом,  које је општину Модрича захватило 3. јуна нанијело је велике штете на грађевинским објектима и пољопривредним усјевима, као и на аутомобилима. Због озбиљности ситуације 4. јуна проглашена је ванредна ситуација на територији цијеле општине. Према пријавама грађана погођено је 402 грађевинска објекта, оштећено је 278 аутомобила, те је запримљено 976 пријава штете на пољопривредним усјевима и воћњацима. Процијењена штета је 4.852.407 КМ, што је 35,53% од оствареног прихода буџета општине у 2023. години. Упућен је и захтјев за помоћ према Влади РС и надлежним министарствима. Том приликом Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Фондом солидарности за општину Модрича издвојило је 350.000 КМ.

„Извјештај ћемо доставити Влади Републике Српсске. Оно што је спорно, обзиром да су средства издвојена из Фонда солидарности је то како поступати са дозначеним средствима. У закону децидно стоји да општине не могу исплаћивати штету оштећеним лицима, ако се ради о средствима Фонда солидарности. Желим да обавијестим грађане који су оштећени, а који су поднијели захтјеве да општина Модрича нема могућност располагања са 350.000 КМ до другачије одлуке ресорног министарства. Влада Републике Српске треба да да упутства како даље поступати“, истакао је  Јовица Радуловић, начелник општине Модрича.

Одборници су такође разматрали и већином гласова усвојили Информацију о раду мјесних заједница на подручју општине Модрича, која је подијељена на 24 МЗ основане са циљем задовољења потреба и интереса грађана. Закључак који је изнијет у Информацији је да је у циљу побољшања рада Савјета МЗ потребно за све чланове Савјета провести обуку на тему организовања и одржавања зборова грађања и обављања других административних послова из надлежности рада Савјета МЗ.